Wetenschap

Geruststellen in de huisartspraktijk. Video-opnamen van spreekuren

Samenvatting

Doel: Nagaan in hoeverre gesprekstechnieken, vraagverheldering en effectief geruststellingsgedrag worden toegepast door ervaren huisartsen en in welke mate deze technieken instemming van de patiënt ontmoeten.
Methode: Video-opnamen van 96 spreekuurconsulten van acht huisartsen, gescoord door twee observatoren.
Resultaten: Gesprekstechniek: bij 53% van de consulten werd doorgevraagd, een samenvatting werd bij 25% gegeven, stiltes werden gebruikt bij 25%, gevoelsreflecties bij 22%, open vragen bij 20% en verbaal volgen bij 13%. Vraagverheldering: naar de reden van de komst werd bij 74% van de consulten gevraagd, naar andere redenen bij 16%, naar verwachtingen en zorgen bij 16%, naar de vraag van de patiënt bij 15% en naar de beleving van de klachten bij 10%. Geruststelling: bij 59% van de consulten werd een diagnose gegeven, verwachting van een positief beloop bij 32% en een voorspelling van de duur bij 22% van de consulten. De verschillen tussen de huisartsen waren gering bij de vraagverheldering en de gesprekstechnieken. Grotere verschillen waren er bij het geruststellen (range van 21 -51 % ) en de instemming van de patiënt (range van 42-89%). Tussen instemming van de patiënt en een voorspelling door de arts van een positief beloop werd een significante correlatie gevonden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen