Nieuws

Gespreksonderwerpen bij controlegesprekken na prostaatkanker

Gepubliceerd
15 juli 2021
Mannen die prostaatkanker hebben gehad blijven vaak nog 5 tot 10 jaar onder controle van de specialist. Nederlandse onderzoekers maakten video-opnames van 32 controlegesprekken. Ze brachten in kaart welke zorgen en vragen de mannen hadden en hoe de zorgverleners daarop reageerden.
0 reacties

De controles vonden plaats in het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in 2014 en werden gevoerd door 1 uroloog (n = 14) en 1 verpleegkundig specialist (n = 18). De 32 deelnemende patiënten (respons 86%; gemiddelde leeftijd 63 jaar) hadden allemaal een radicale laparoscopische prostatectomie ondergaan en 12% was ook bestraald. 

In de gesprekken van gemiddeld 8 minuten (!), waarvan 78% < 1 jaar na behandeling, uitten de patiënten 119 zorgen en stelden ze 144 vragen. De besproken punten werden onderverdeeld in 5 domeinen: psychologisch (7%), seksueel (5%), gezondheidssysteem & informatie (64%), fysiek & dagelijks leven (24%) en zorg & ondersteuning (0%). Binnen het domein gezondheidssysteem & informatie gingen de meeste opmerkingen over bloeduitslagen (12% van het totaal). Van alle zorgen en vragen ging 16% over impotentie en 7% over de angst voor recidief. 

De zorgverleners reageerden bij 57% van de opmerkingen door ruimte te geven, met name in het domein fysiek & dagelijks leven (bij 68% van de vragen in dat domein) maar minder in het psychologisch domein (32%). Bij de andere helft van de zorgen en vragen beperkten ze juist de ruimte om over het onderwerp te praten. 

De auteurs concluderen dat patiënten na behandeling van prostaatkanker behoefte hebben aan informatie over testuitslagen en late effecten van de behandeling. Daarnaast hebben ze ook zorgen over recidief. De auteurs suggereren e-healthinterventies om te voorzien in deze behoeften.

Conclusie voor de huisartsgeneeskunde: voor de meeste zorgen en vragen zou de huisarts ook een goede gesprekspartner kunnen zijn, gezien de competenties die we als huisarts in huis hebben.

Literatuur

  • Wollersheim BM, et al. The role of routine follow‑up visits of prostate cancer survivors in addressing supportive care and information needs: a qualitative observational study. Support Care Cancer 2021 Apr 26. DOI: 10.1007/s00520-021-06222-9 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen