Nieuws

Gestructureerde palliatieve zorg met het Zorgpad

Gepubliceerd
10 november 2006

De holistische hospicebenadering in de zorg voor stervenden is ook buiten het hospice toe te passen. De Liverpool Care Pathway is in Engeland ontwikkeld om die benadering toepasbaar te maken buiten het hospice. Swart et al. zijn nagegaan of de vertaling van de LCP, het ‘Zorgpad voor de stervensfase Rotterdam (ZS-R)’, in Nederland te gebruiken is. De LCP is een lijst met drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beslaat de initiële evaluatie, die begint als het multidisciplinaire team het erover eens is dat de patiënt stervende is. Hiervoor zijn criteria opgesteld. Men anticipeert op te verwachten complicaties, beveelt aan om onnodige medicatie te stoppen en evalueert of de patiënt en familie behoefte hebben aan geestelijke en psychische hulp. Ook zorgt men voor informatie naar patiënt, familie en andere betrokkenen. Het tweede hoofdstuk gaat over de voortdurende evaluatie: regelmatige controle van belangrijke indicatoren van comfort van patiënt en familie. En het derde over de zorg na overlijden: inventarisatie van de zorgbehoefte van familie en hulp bij praktische zaken. Een regelrechte vertaling bleek onvoldoende te werken op drie Nederlandse palliatieve afdelingen. Zowel praktisch (de zorg voor nabestaanden is anders geregeld dan in Engeland) als in de vertaling van moeilijke concepten, zoals spiritualiteit, waren aanpassingen nodig. Toch waren verpleegkundigen en artsen na afloop van de proeffase positief over het Zorgpad. De lijst hielp hen om de zorg voor stervenden te structureren en te anticiperen op problemen. Het artikel eindigt dan ook met de conclusies dat de Nederlandse versie zowel alle doelen van de Engelse versie in ere houdt, als toepasbaar is in de Nederlandse gezondheidszorg. De conclusie dat het Zorgpad toepasbaar is in de hele Nederlandse gezondheidszorg is daardoor breed, maar wel veelbelovend. Immers, ook de huisarts kan dit instrument als leidraad in de zorg gebruiken. (LK)

Literatuur

  • 1.Swart S, et al. Dutch experiences with the Liverpool Care Pathway. European Journal of Palliative Care 2006;13:156-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen