Nieuws

Gezellig of gevaarlijk drinken

Gepubliceerd
10 december 2003

Volgens een recent proefschrift van Anderson kunnen huisartsen een belangrijke bijdrage leveren aan de volksgezondheid door hun patiënten te adviseren over hun alcoholgebruik.1 Anderson begon zijn carrière als huisarts, maar maakte de overstap naar de openbare gezondheidszorg: al 15 jaar doet hij internationaal onderzoek naar alcohol, onder andere in opdracht van de WHO. Hij voerde in 1990 en 1992 een RCT uit naar de effectiviteit van huisartsenadviezen, deed in 1993 en 1995 een systematische review over de dosisresponscurve van alcoholgebruik op een aantal lichamelijke klachten en vulde voor het uiteindelijke proefschrift de literatuur aan tot aan 2003. Hij beschrijft eigen en andermans onderzoek naar de effectiviteit van huisartsenadviezen en van korte interventies op zware drinkers. Een heel ander boekje is dat van Snel.2 Die schreef met steun van het Centraal Brouwerij Kantoor een boek over de positieve effecten van matig alcoholgebruik. Hij houdt een pleidooi voor geregeld matig en beheerst drinken. Met veel cijfers en onderzoek ondersteunt hij zijn pleidooi. ‘Zorg-drinkers’, mensen die drinken om hun problemen te vergeten, maar ook geheelonthouders hebben een hogere mortaliteit dan ‘plezier-drinkers’. Het aardige van dit boek is dat het niet de gezondheidsrisico's van alcoholgebruik centraal stelt, maar benadrukt dat we moeten drinken voor het genoegen en voor de gezelligheid. Laten we van overmatige drinkers matige gebruikers maken en ernaar streven dat mensen beheerst drinken, zonder angst en schuldgevoel te zaaien, zo luidt zijn conclusie. Over de feiten hebben de beide schrijvers geen verschil van inzicht: 10% van de bevolking behoort tot de zware of zelfs overmatige drinkers. Daar moeten we iets aan doen: de conclusie van Anderson blijft overeind. Beschouwt Snel alcohol als een genotmiddel dat ook positieve effecten heeft, Anderson rekent ons uitsluitend het negatieve effect op ziekte en sterfte van alcoholgebruik voor. De één pleit voor beheerst gebruik, de ander bestrijdt een vijand. (GvdW)

Literatuur

  • 1.Anderson P. The risk of alcohol; what general practice can do. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 2003.
  • 2.Snel J. Alcohol, nuchter bekeken; positieve effecten van matig gebruik. Assen: Van Gorcum, 2002.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen