Nieuws

Gezond arbeidsbeleid

Gepubliceerd
10 maart 2007

Zoals de ondertitel al zegt, gaat dit boek over een integrale benadering van verzuimpreventie en over reïntegratiemogelijkheden. Jan Plug, een pedagoog met een lange ervaring in diverse personeelsfuncties, beschrijft in dit boek de achtergronden van arbeidsconflicten. Gemiddeld komen huisartsen deze met het eigen personeel weinig tegen, maar ze krijgen er wel mee te maken wanneer patiënten arbeidsongeschikt zijn. Plug gaat uitgebreid in op factoren en omstandigheden die van invloed zijn op de relatie tussen arbeid en gezondheid. In een model, waarbij gekeken wordt naar de balans tussen belasting en belastbaarheid, worden verschillende factoren die hier op inwerken, tegen het licht gehouden. Zo zijn aparte hoofdstukken gewijd aan opvattingen over arbeid, aan de evolutie, de medische wetenschap en de ergonomie, de psychologie en aan organisatiesociologie. Ook technologische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen en arbeidsverhoudingen komen afzonderlijk voor het voetlicht, net als de wet- en regelgeving. Deze factoren worden toegelicht met een praktijkvoorbeeld, waarin het belang van een goed arbeidsbeleid zichtbaar wordt. De laatste drie hoofdstukken gaan over de kwaliteit van arbeid, over verzuimpreventie en over reïntegratie. Gezond arbeidsbeleid besluit met een overzicht van de vele functionarissen en instellingen die actief zijn op dit terrein en een lijst van relevante websites. In het boek zijn veel intermezzo’s als illustraties opgenomen. Denk hierbij aan citaten, krantenknipsels en persberichten. Deze verhelderen de problematiek en verlevendigen de tekst.

Gezond arbeidsbeleid richt zich vooral op personeelsfunctionarissen, managers en wellicht ook op bestuurders die hun kennis op dit gebied willen verdiepen. Hoewel huisartsen geleidelijk aan meer personeelsleden in dienst hebben, schiet het voor de meeste huisartsen toch zijn doel voorbij. Voor de liefhebbers dus.

Fred Dijkers

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen