Nieuws

Gezonde supermarkten en coronaire atherosclerose

Gepubliceerd
26 september 2016

Mensen in achterstandswijken hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten. Of dit komt door factoren binnen mensen zelf of door hun leefomgeving, was nog onduidelijk. Nieuw onderzoek laat zien dat een lagere beschikbaarheid van gezonde supermarkten gerelateerd is aan een snellere stijging van coronaire atherosclerose.

Amerikaanse onderzoekers gebruikten gegevens van een cohort met 5950 deelnemers van 45 tot 84 jaar. Tijdens de follow-up van 12 jaar was er meerdere keren een coronaire calciumscore (CCS) bepaald. Een hoge CCS betekent meer atherosclerose in de coronairen. De leefomgeving van deelnemers werd in kaart gebracht, waaronder de dichtheid van supermarkten die fruit en groente verkochten (gezonde supermarkten). Er werd gekeken of veranderingen in de leefomgeving in de loop van de tijd van invloed waren op de calciumscore. Daarbij werd rekening gehouden met andere factoren die atherosclerose beïnvloeden (o.a. roken, beweging, diabetes, hypertensie, BMI en medicatiegebruik), het inkomen en werkloosheid. De gemiddelde CCS steeg sneller bij deelnemers met weinig gezonde supermarkten in de omgeving. Een toename van 1,7 gezonde supermarkten per vierkante kilometer was geassocieerd met een afname van de atherosclerose die overeenkwam met het effect van één jaar jonger worden.

Dit onderzoek laat zien dat een betere toegang tot gezonde producten in supermarkten geassocieerd is met een minder snelle stijging van coronaire atherosclerose. De onderzoekers vinden dat de beschikbaarheid van gezond eten aandacht moet krijgen bij de preventie van hart- en vaatziekten. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of een interventie op dit gebied, bijvoorbeeld door het openen van gezonde supermarkten in wijken met een hoog risico op hart- en vaatziekten, ook daadwerkelijk preventief werkt. 

Wing JJ, et al. Change in neighborhood characteristics and change in coronary artery calcium: A longitudinal investigation in the MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) cohort. Circulation 2016;134:504-13.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen