Nieuws

Gezondheid en gezondheidszorg in Nederland

Door
Gepubliceerd
10 augustus 2002

‘Health and health care in the Netherlands is a must for every student, teacher and visitor of the Dutch care sector.’ Met deze veelbelovende zin besluit de tekst op de achterflap van dit boek. Het is een geheel herziene uitgave van een eerste versie uit 1997. In 30 hoofdstukken wordt de gezondheidstoestand en de werking van ons zorgsysteem uitgelegd. Zo bespreken RIVM-onderzoekers in een goed inleidend hoofdstuk de gezondheidsstatus van en de gezondheidsverschillen in de Nederlandse bevolking. Het belangrijkste deel van het boek gaat echter, over zorg en zorgverleners: van apothekers, fysiotherapeuten, specialisten en huisartsen tot thuiszorg, zorg voor gehandicapten en vroedvrouwen. Het hoofdstuk over de positie van de huisarts lijkt helaas niet helemaal bij. De gepresenteerde cijfers over bijvoorbeeld het aantal huisartsen gaan niet verder dan 1995 en de ontwikkelingen rond een huisartsentekort en huisartsenposten worden alleen in een epiloog bij het hoofdstuk aangestipt. Ook in de andere hoofdstukken lijken de gegevens niet up-to-date. Zo wordt het primaat van de verloskundige nog steeds genoemd als een basis voor de verloskundige zorg. Nieuwe ontwikkelingen zoals transmurale zorg worden wel besproken, maar ook hier is de feitelijke informatie wel erg beperkt. Dat er richtlijnen zijn en thuiszorgtechnologie, zal zelfs een buitenlandse lezer niet onbekend zijn, maar of dergelijke richtlijnen en implementatieprojecten zin hebben en echt werken, dat zou een student, onderwijzer of bezoeker in dit boek toch moeten kunnen leren. Voor Nederlandse studenten, dokters en deskundigen biedt het boek te weinig nieuws; voor buitenlanders is het hooguit een caleidoscopisch eerste beeld.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen