Nieuws

Gezondheidsadviezen: hoe zit het met de adviseur?

Gepubliceerd
10 februari 2008

Zou een praktijkverpleegkundige met overgewicht vertrouwen hebben in haar eigen adviezen wanneer ze patiënten adviseert om af te vallen of te gaan bewegen? Het was al bekend dat artsen die zélf gezond eten hun patiënten vaker voedingsadviezen geven. In de Mayo Clinic werd onderzocht of het gezondheidsgerelateerde gedrag van de zorgverlener verband houdt met hoe vaak hij adviezen geeft en hoeveel vertrouwen hij er zelf in heeft. Er werden schriftelijke enquêtes verspreid onder 185 artsen, verpleegkundigen, physician assistants en nurse practitioners die zich met eerstelijnszorg bezighielden. Er kwamen 100 goed ingevulde vragenlijsten terug, 50% van de respondenten was arts, 88% had nooit gerookt en de BMI was gemiddeld 26. De respondenten rapporteerden dat ze aan ruim 70% van de patiënten leefstijladviezen gaven, de dokters meer dan de verpleegkundigen. Er was géén relatie met het eigen gedrag. Hetzelfde gold voor het zelfvertrouwen van de zorgverlener: geen van de eigen gedragingen was geassocieerd met het vertrouwen dat de zorgverlener in zijn adviezen had. Minder dan eenderde van de respondenten gaf aan het lastig te vinden om patiënten te adviseren over leefstijlaspecten waar men zelf mee worstelde. Er zijn uiteraard kanttekeningen bij het onderzoek te plaatsen, zo is het zelf rapporteren van gedrag niet de meest objectieve manier om dat gedrag te meten. Maar dat je zelf gezond moet leven om je patiënten goed te kunnen adviseren is vanuit de adviseur bekeken een fabeltje. (HvdW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen