Nieuws

Gezondheidscheck levert weinig op

Gepubliceerd
5 november 2014
Met de komst van de NHG-Standaard Het PreventieConsult speelt vroegtijdige opsporing van cardiometabole ziekten in de huisartsenpraktijk een grotere rol. Maar wat levert deze inspanning daadwerkelijk op? Onderzoek uit Groot-Brittannië laat zien dat het aantal opgespoorde ziekten niet toenam na introductie van gezondheidschecks.
In Groot-Brittannië werden health checks in 2009 geïntroduceerd in de huisartsenpraktijk, ondanks weinig wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit ervan. Britse onderzoekers wilden weten of er meer cardiometabole ziekten werden opgespoord na introductie van de gezondheidschecks. Van 2010 tot 2013 werd het aantal opgespoorde ziekten vergeleken tussen praktijken die de gezondheidscheck uitvoerden (n = 38) en praktijken die dat nog niet deden (n = 41). In de gezondheidscheckpraktijken werden in de bestudeerde periode 16.669 checks uitgevoerd door getrainde assistentes of verpleegkundigen. In totaal werden hiermee 1142 (6,8%) nieuwe ziektegevallen opgespoord, waarvan hypertensie het vaakst (n = 635). Er was geen verschil in toe- of afname van het aantal opgespoorde cardiometabole ziektegevallen tussen de praktijken die wel of geen gezondheidscheck uitvoerden.
Concluderend suggereert dit onderzoek dat er door de introductie van gezondheidschecks niet meer ziekten vroegtijdig worden opgespoord dan het geval is met ‘normale zorg’. Wel steeg het aantal opgespoorde ziektegevallen sterker in praktijken met relatief lage aantallen ziekten aan het begin van de onderzoeksperiode. Voor praktijken met relatief veel onontdekte risicopatiënten zou de invoering van een gezondheidscheck dus wel nuttig kunnen zijn. Opvallend is hoeveel checks er nodig zijn om één ziektegeval op te sporen. Dit staat nog los van de vraag over de effectiviteit van de eruit voortvloeiende interventies. De Nederlandse strategie, waarbij de patiënt zelf eerst online een vragenlijst invult en pas bij een verhoogd risico naar de huisarts gaat, lijkt vooralsnog een stuk praktischer en effectiever. Het onlangs gestarte Nederlandse INTEGRATE-onderzoek zal hierover meer duidelijkheid scheppen.
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Caley M, et al. The impact of NHS Health Checks on the prevalence of disease in general practices: a controlled study. Br J Gen Pract 2014;64:e516-e521.
  • 2.Stol D. Effectiviteit van cardiometabole preventie. Huisarts Wet 2014;57:425.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen