Nieuws

Gezondheidsraad adviseert over Europese primary care

Gepubliceerd
10 november 2004

Het advies van de Gezondheidsraad over Europese primary care bevat weinig nieuws, maar is wel een gedegen onderbouwing van een pleidooi voor het versterken van de eerstelijns gezondheidszorg, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Op verzoek van de minister van VWS heeft de Gezondheidsraad een adviesrapport uitgebracht over Europese primary care. Alle Europese landen hebben te maken met kostenstijgingen in de gezondheidszorg en een ouder wordende bevolking. Alle regeringen in Europa voelen daardoor de noodzaak om de gezondheidszorg te herstructureren, en die – conform de Europese eenheidsgedachte –op andere landen af te stemmen. Europese landen verschillen sterk in de wijze waarop de eerstelijnsgezondheidszorg is georganiseerd en primary care is daarom een van de sectoren waarnaar speciale belangstelling uitgaat. De omschrijving van primary care in het rapport sluit goed aan bij de Toekomstvisie Huisartsenzorg: laagdrempelige, multidisciplinaire zorg verleend aan patiënten dicht bij huis voor alle mogelijke gezondheidsproblemen. Primary care omvat zorg voor acute en chronische problemen en preventieve zorg. Europese landen verschillen vooral wat betreft de inschrijving van patiënten op naam en de vrije toegang tot de medisch-specialistische zorg. Internationaal vergelijkend onderzoek laat zien dat gezondheidszorgsystemen met een sterker ontwikkelde primary care effectiever en efficiënter zijn dan systemen die minder georiënteerd zijn op primary care. De Gezondheidsraad concludeert dat er bij de toenemende complexiteit van de gezondheidszorg behoefte is en blijft aan een generalist die de patiënt door het zorgsysteem kan gidsen. De mogelijkheid van inschrijving-op-naam zou in alle EU-landen overwogen moeten worden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen