Nieuws

Ggz in de huisartsenpraktijk

0 reacties
Gepubliceerd
3 augustus 2017
Dit boek richt zich op de huisarts en poh-ggz. De auteur beschrijft eerst de organisatie hiervan: basisaanbod voor veelvoorkomende klachten (angst, depressie, slaapproblemen, stress, etc.). Daarna beschrijft zij het aanvullend aanbod voor chronisch psychiatrische patiënten in een stabiele fase, mensen in de maatschappelijke opvang, zorg voor vluchtelingen met kans op posttraumatische stressstoornis (ptss) en bepaalde groepen allochtonen met ernstige aanpassingsstoornissen. Onder het bijzonder aanbod valt bijvoorbeeld gezinstherapie en seksuologie. Het team van huisarts en poh-ggz wordt uitgebreid beschreven met ieders rollen en taken en ook de onderlinge samenwerking komt hierbij aan bod. Ook de samenwerking met gemeente en consultatie van en verwijzing naar gb-ggz en s-ggz worden uitgewerkt. Dit deel biedt praktische handvatten voor het maken van onderlinge afspraken. Vervolgens wordt het zorgproces uitgewerkt met de beschrijving van de volgende onderdelen: signaleren, diagnostiek, evaluatie en behandeling. Onder het laatste vallen voorlichting, zelfhulp en terugvalpreventie.
Per klacht worden de mogelijke interventies in de huisartsenpraktijk uitgewerkt, zoals activiteitenplanning, mindfulness en cognitieve gedragstherapeutische technieken.
De themahoofdstukken beschrijven het beleid voor depressie, angst, solk, problematisch alcoholgebruik, slaapproblemen, benzodiazepinegebruik, ernstige psychiatrische aandoeningen en suïcidepreventie.
Het boek is prettig leesbaar en bevat per onderdeel een concrete uitwerking van aandachtspunten. Alleen het onderdeel preventie blijft beperkt tot de beschrijving van het signaleren.
Deze uitgave is goed bruikbaar als bouwsteen voor de samenwerking tussen huisarts en poh-ggz. Daarnaast bevat het een schat aan informatie over patiëntengroepen met bepaalde klachten of aandoeningen. Het pallet van diagnostische en therapeutische mogelijkheden biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor verdere scholing van zowel huisarts als poh-ggz.
Richard Starmans

Waardering: • • • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties