Nieuws

Goed nieuws voor auteurs?

Gepubliceerd
10 september 2008

De hoofdredacteur van H&W heeft alle verloven ingetrokken vanwege de te verwachten lawine aan manuscripten. Dit vanwege de terechte beloning in accrediteringspunten voor auteurs van wetenschappelijke artikelen. De beloning geldt ook voor het publiceren in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, The Lancet, British Journal of  General Practice, BMJ, New England Journal of Medicine, American Family Physician, JAMA, Cochrane Library, Annals of Family Medicine, European Journal of General Practice. Andere tijdschriften worden op de website niet genoemd. Ik verbaas mij over deze lijst. Welke systematiek is hier gehanteerd? Waarom komen wel publicaties in aanmerking in H&W, Br J Gen Pract, Ann Fam Med, Eur J Gen Pract, maar niet publicaties in Huisarts Nu, Fam Pract, Scand J Primary Health Care? Waarom wel publicaties in The Lancet, BMJ, NEJM, JAMA, maar niet in Annals of Internal Medicine en PlosMedicine? Daarnaast: weinig internationaal publicerende huisartsen lukt het om in een van de toppers uit de categorie ‘general medicine’ te komen. Velen echter lukt het wel om in de top van de gespecialiseerde tijdschriften te publiceren. Het is bijvoorbeeld minder moeilijk – maar niettemin een grote prestatie – om GGZ onderzoek gepubliceerd te krijgen in het Br J Psychiatry dan in de JAMA. Een zelfde redenering geldt voor astma/COPD onderzoek, hart-vaatonderzoek en vele andere gebieden. Met de huidige lijst worden dergelijke onderzoekers benadeeld, terwijl zij door te publiceren in de voor hun vakgebied relevante tijdschriften het te weinig gehoorde typisch huisartsgeneeskundige geluid versterken! Waarom worden er geen consequente regels gemaakt? Een voorstel: voor accreditatie komen in aanmerking publicatie in;

  • Huisarts en Wetenschap en Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,
  • Tijdschriften in de bovenste 25e percentiel van elk medisch vakgebied
  • De bovenste 25e percentiel van geïndexeerde huisartsgeneeskundige tijdschriften.
Naar believen kunnen de beleidsbepalers het 25e percentiel uitbreiden naar het 50e percentiel. In elk geval zou ik wensen dat er systematiek in dit beleid komt en dat men niet hapsnap kiest uit tijdschriften. Misschien dat dan de redactie van H&W helemaal niet meer op vakantie kan.

Peter Lucassen

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen