Nieuws

Goede voorlichting essentieel bij start bisfosfonaten

Gepubliceerd
14 december 2018
De redenen van patiënten met osteoporose om niet met een bisfosfonaat te starten, hangen samen met onvoldoende informatie, houding tegenover medicatiegebruik en ziektebesef. Dat blijkt uit semigestructureerde interviews met 13 huisartsen en 26 patiënten met osteoporose.
0 reacties

Zestien patiënten startten niet met bisfosfonaten (de weigeraars), terwijl 10 patiënten wel startten (de starters). De patiënten waren gemiddeld 76 jaar. Van de weigeraars had de helft een fractuur gehad, terwijl de starters allemaal een fractuur hadden gehad. De weigeraars gaven aan onvoldoende te weten over het nut en de werking van de medicatie. Ook meldden zij dat hun huisarts tegenstrijdige signalen uitzond over al dan niet starten. Starters daarentegen waren ofwel goed geïnformeerd ofwel volgden het advies van hun huisarts blindelings op. Veel weigeraars hadden een aversie tegen preventieve medicatie in het algemeen of wantrouwden de farmaceutische industrie in tegenstelling tot starters. De weigeraars hadden weinig vertrouwen in het effect van bisfosfonaten en zagen ook praktische bezwaren wat betreft inname. Bovendien waren zij bang voor bijwerkingen. In tegenstelling tot de starters schatten de weigeraars hun risico op een fractuur laag in.

De NHG-Standaard Fractuurpreventie eert ons dat bisfosfonaten (in combinatie met calcium en vitamine D) het risico op wervel- en heupfracturen reduceren met 40% respectievelijk 25 tot 50%. Therapietrouw is essentieel. Anderzijds kunnen bisfosfonaten beschadiging van de slokdarm veroorzaken en is er een kleine kans op ernstige bijwerkingen zoals osteonecrose van de kaak. Het is aan de huisarts en patiënt om goed geïnformeerd een afgewogen besluit te nemen om bij osteoporose al dan niet te starten met bisfosfonaten.

Literatuur

  • Swart KMA, et al. Factors related to intentional non-initiation of bisphosphonate treatment in patients with a high fracture risk in primary care: a qualitative study. BMC Family Practice 2018;19:141

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen