Nieuws

Gordelroosvaccin effectief maar nog te duur

Gepubliceerd
3 september 2019
Een nieuw vaccin kan 9 van de 10 gevallen van gordelroos voorkomen en biedt langdurige bescherming tegen het virus. De Gezondheidsraad staat positief tegenover gordelroosvaccinatie van ouderen boven de 60 jaar. De Raad vindt echter wel dat het vaccin goedkoper moet worden voordat wordt overgegaan op grootschalige vaccinatie.
3 reacties

In 2016 bracht de Gezondheidsraad nog een negatief vaccinatieadvies uit; indertijd had het enige beschikbare vaccin Zostavax (ZVL) een beperkte beschermingsduur. Het nieuwe vaccin Shingrix (RZV) boekt betere resultaten en is onlangs geregistreerd voor de Europese markt.

Er zijn twee grote klinische trials uitgevoerd naar de werkzaamheid van RZV: het ZOE-50-onderzoek bij 14.759 volwassenen vanaf 50 jaar en het ZOE-70-onderzoek bij 13.163 volwassenen vanaf 70 jaar. Uit deze onderzoeken bleek een werkzaamheid van gemiddeld 91,3% na vier jaar (95%-BI 86,8 tot 94,5%). De bescherming nam in de loop der tijd wel iets af, van 97,6% in het eerste naar 87,9% in het vierde jaar na vaccinatie. Er zijn geen aanwijzingen dat de bescherming afneemt met het stijgen van de leeftijd en er werden geen ernstige bijwerkingen waargenomen. Alhoewel immuungecompromitteerde patiënten, een belangrijke doelgroep, werden uitgesloten van deelname aan het onderzoek is er volgens de Gezondheidsraad geen reden om aan te nemen dat het vaccin niet veilig zou zijn, omdat het vaccin geen levend verzwakt virus bevat.

Gordelroos is vrijwel niet besmettelijk en vaccinatie dient dus geen publiek belang. Vooral de postherpetische pijn is voor de Gezondheidsraad reden om vaccinatie te overwegen. De kosteneffectiviteitsratio van RZV is ongeveer € 22.000 hoger per gewonnen levensjaar in goede gezondheid (QALY) dan de referentiewaarde. De Gezondheidsraad pleit daarom voor een lagere prijs van het middel voordat wordt overgegaan op grootschalige vaccinatie. In de spreekkamer kunnen we RZV al wel voorschrijven. Het middel kost ongeveer € 226 voor twee vaccins, met een interval van twee tot zes maanden, en wordt op dit moment nog niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Lees meer over het advies van de Gezondheidsraad Vaccinatie tegen gordelroos.

Literatuur

  • Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen gordelroos. Den Haag: Gezondheidsraad, 2019; publicatienr. 2019/12.

Reacties (3)

Laurine Alderlieste 7 augustus 2020

Een kleine toevoeging aan bovenstaand nieuwsbericht: sinds 1 juni 2020 is het vaccin ook beschikbaar in Nederland voor huisartsen, apothekers, GGD-en en overige vaccinatiecentra. De apotheekinkoopprijs van Shingrix bedraagt 160,60 euro per vaccin.

Ted van Essen 7 augustus 2020

Dank voor deze reactie. De zinsnede, dat Shingrix in Nederland niet verkrijgbaar zou zijn, is inmiddels uit de Thuisarts-tekst gehaald, maar staat nog wel in de NHG-behandelrichtlijn Gordelroos. Thuisarts zou wel wat meer toelichtende tekst over dit vaccin kunnen opnemen. Nu gaat het vrijwel alleen over Vaxigrip, waarvan de Gezondheidsraad gezegd heeft dat het weinig effectief zou zijn.

Ted van Essen 3 september 2019

Het vaccin is in Nederland niet leverbaar.

Verder lezen