Nieuws

Griepvaccinatie bij gezonde ouderen

Gepubliceerd
4 februari 2019
Vier van de vijf gezonde 60-plussers onttrekt zich aan de oproep voor de griepvaccinatie en dit aantal blijft min of meer gelijk in de twee jaar na de eerste oproep. Mannen en patiënten met weinig contact met de praktijk hebben de grootste kans ongevaccineerd te blijven. Deze groep is voor de huisarts moeilijk bereikbaar.
0 reacties

De auteurs deden onderzoek onder gezonde 60-plussers naar hun reactie op de eerste uitnodiging voor de griepvaccinatie. Zij selecteerden data van 87 huisartsenpraktijken die deelnemen aan de NIVEL dataregistratie. De onderzoekers selecteerden personen die vanwege hun leeftijd (60+) voor het eerst een oproep voor de griepvaccinatie kregen. Van de 3238 geselecteerde personen bleek 78% na de eerste oproep niet gevaccineerd. Degenen met meer dan vier contactmomenten met de praktijk bleken vaker gevaccineerd dan degenen die hun huisarts de afgelopen jaren niet zagen (28% versus 17%). Dit bleek onafhankelijk van het soort contact met de praktijk. Van de patiënten die positief reageerden op de eerste oproep bleek 69% ook gevaccineerd in de twee daaropvolgende jaren versus 16% bij degenen die niet reageerden op de eerste oproep.

Vier van de vijf gezonde 60-plussers reageert dus niet op de eerste oproep voor de griepvaccinatie en dit aantal blijft in de jaren daarna vrijwel constant. Het betreft met name mannen en patiënten met weinig contact met de praktijk. De vraag is hoe erg dit is. Op basis van eerder onderzoek is er geen reden om aan te nemen dat influenzavaccinatie aan 60-plussers zonder medische indicatie leidt tot significante, relevante en kosteneffectieve gezondheidswinst. Het is voor de toekomst goed te achterhalen wat voor de 60-plussers de belangrijkste redenen zijn om zich aan de griepvaccinatie te onttrekken en daarop aan te sluiten in de voorlichting en benadering.

Literatuur

  • Heins MJ, et al. Healthy elderly and influenza vaccination. Hum Vaccin Immunother 2018 Aug 17:1-3. DOI:10.1080/21645515.2018.1504525 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen