Wetenschap

Groenere longzorg is mogelijk

Bij het gebruik van dosisaerosolinhalatoren door COPD- en astmapatiënten komen drijf­gassen vrij die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Wanneer we dit type inhalatoren bij 70% van de 1,4 miljoen gebruikers veilig vervangen door klimaatvriendelijkere poeder­inhalatoren, kan de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 63 miljoen kg CO2-eq per jaar afnemen. Een behoorlijke milieuwinst. De goedkoopste vervangers leveren per jaar bovendien een flinke kostenbesparing op. Wij denken dat de milieu-impact in de longzorg aanzienlijk naar beneden kan.