Nieuws

Grote internationale variatie van consultduur in de eerste lijn

Gepubliceerd
2 februari 2018
Wereldwijd zijn artsen van mening dat een langere consultduur de kwaliteit van zorg ten goede komt. Dat is echter nog maar de vraag. Irving et al. vergeleek de consultduur in de eerste lijn in 67 landen met elkaar en ging na of deze van invloed was op gezondheidsuitkomsten. De gemiddelde consultduur liep in de diverse landen sterk uiteen. Er was geen relatie tussen consultduur en het aantal consulten per patiënt per jaar. Een langere consultduur bleek alleen geassocieerd met minder ziekenhuisopnames voor diabetes.
0 reacties

De onderzoekers selecteerden 111 publicaties over ruim 28 miljoen consulten in 67 landen. De gemiddelde consultduur varieerde van 48 seconden in Bangladesh tot 22,5 minuten in Zweden. In Nederland bedroeg de gemiddelde consultduur circa 10 minuten. In 18 landen, met circa de helft van de wereldbevolking, brachten patiënten gemiddeld minder dan 5 minuten door bij de eerstelijnsarts en in 3 landen kregen patiënten 20 minuten of langer. De consultduur hing – niet verbazingwekkend – samen met de uitgaven voor gezondheidszorg per hoofd van de bevolking en het aantal artsen in de eerste lijn per 1000 inwoners. Er was geen relatie tussen consultduur en het aantal consulten per patiënt per jaar.

Wat betreft de uitkomsten keken de onderzoekers naar het aantal ziekenhuisopnames voor de ambulatory sensitive conditions diabetes mellitus, astma en COPD na correctie voor ziekteprevalentie en de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden. Zij gingen ook de relatie na tussen de consultduur en het aantal bezoeken aan spoedeisende hulpafdelingen, en de inzet van beeldvormend onderzoek (röngenfoto’s, echo’s en andere scans) in de voorafgaande 12 maanden. De benodigde gegevens kwamen uit andere bronnen. Een langere consultduur bleek alleen samen te hangen met minder ziekenhuisopnames voor diabetes. Van de andere onderzochte uitkomsten kon geen significante relatie met consultduur worden aangetoond, maar de onderzoekers sluiten niet uit dat dit het gevolg is van te weinig data.

Lees het volledige onderzoek hier.

Literatuur

  • Irving G, et al. International variations in primary care physician consultation time: a systematic review of 67 countries. BMJ Open 2017;7:e017902.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen