Nieuws

Groter gevoel zelfredzaamheid door zelfmanagement bij DM2

Gepubliceerd
23 september 2019
De helft van de Nederlanders met een chronische aandoening worstelt met aanpassing van de leefstijl. Aangenomen wordt dat zelfmanagement hierbij helpt. Dit onderzoek laat zien dat een zelfmanagementprogramma bij een kleine groep gemotiveerde patiënten niet leidt tot consequente leefstijlveranderingen, maar wel tot wat meer gevoel van zelfredzaamheid.
0 reacties

De onderzoekers benaderden 1717 Nederlandse patiënten met diabetes type 2 (DM2) uit verschillende ketenzorggroepen met een ziekteduur van 1 tot 3 jaar. Uiteindelijk selecteerden zij 168 patiënten en verdeelden hen over twee groepen. De ene groep kreeg de standaardzorg, de andere een groepscursus over diabetes van viermaal twee uur door een poh of praktijkverpleegkundige. De meeste benaderde patiënten hadden geen interesse in een zelfmanagementprogramma.

Van de deelnemers volgde 75% het volledige programma. In de interventiegroep deden de deelnemers gemiddeld meer aan beweging (0,76 punt; 95%-BI 0,19 tot 1,34) en nuttigden meer groente en fruit (0,68 punt; 95%-BI 0,14 tot 1,22), beide gemeten op een 8-puntsschaal. De zelfredzaamheid nam toe met gemiddeld 0,21 punt (95%-BI 0,06 tot 0,37) op een schaal van 1 tot 5. Dit effect bleef statistisch significant tot zes maanden na de interventie (0,16 punt; 95%-BI 0,00 tot 0,32).

De beperkingen van dit onderzoek zijn de lage deelname (10% van diegenen die in aanmerking kwamen) en de hoge loss to follow-up. De resultaten lijken daardoor uitsluitend te gelden voor een gemotiveerde, hoger opgeleide groep. Ondanks de kleine effecten zouden huisartsen en praktijkondersteuners moeten nagaan of patiënten meer ondersteuning willen om aan zelfmanagement te doen. Dit is waarschijnlijk vaker het geval bij een kleine groep hoger opgeleide patiënten. Ook bij deze groep zijn de resultaten echter klein en aangezien de dieetveranderingen na een half jaar weer afnemen, lijkt opfrissing van de kennis noodzakelijk.

Literatuur

  • Van Puffelen AL, et al. Effectiveness of a self-management support program for type 2 diabetes patients in the first years of illness: Results from a randomized controlled trial. PLoS ONE 2019;14:e0218242.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen