Nieuws

Gunstig effect metformine

Gepubliceerd
10 december 2001

In de UKPDS – het grote Engelse diabetesonderzoek waarop we tegenwoordig de scherpe instelling van diabetespatiënten baseren – bleek behandeling met metformine in vergelijking met andere antidiabetica en insulinebehandeling het aantal diabetesgerelateerde eindpunten en de sterfte te verminderen onafhankelijk van de glykemische instelling. Wulfellé et al. gingen in een systematische review na wat het effect van metformine op bloeddruk en lipidenprofiel is. Van de 77 RCT's konden ze er 32 insluiten (2452 patiënten). Ze vonden een klein niet-significant effect van metformine op de systolische bloeddruk (-1,37 mmHG), de diastolische druk (-1,21 mmHG) en HDL-cholesterol (+0,02 mmol/l). In vergelijking met de controlebehandelingen daalde het totaal cholesterol (-0,12 mmol/l), het LDL-cholesterol (-0,20 mmol/l) en de triglyceriden (-0,25 mmol/l) wel significant. Ook de hyperglykemische instelling was met metformine significant beter dan in de controlegroepen (HbA1C -0,8%). Of deze werking van metformine ook klinisch enig gunstig resultaat op harde eindpunten heeft, is echter onduidelijk. (JZ)

De berichten, commentaren en reacties in de rubriek Journaal richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van lezers zijn welkom. De bijdragen in deze aflevering zijn van Frans Dekker, Frans Meulenberg en Joost Zaat.

Literatuur

  • 0.Wulfellé MG, Kooy A, De Zeeuw D, Stehouwer CDA, Gansevoort RT. The effect of metformin on blood pressure, plasma cholesterol and triglycerides in type 2 diabetes mellitus; a systematic review. [abstract] Dutch Medicines' Days. Conceptuur 2001, September 2001 (www.figon.nl).

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen