Nieuws

Handboek diabetes mellitus

Gepubliceerd
10 september 2004

Het goed leesbare boek is de derde herziene versie van het boek Diabetes mellitus uit 1995. Het is onderverdeeld in een drietal delen, wat gekunsteld aandoet en weinig toevoegt aan de overzichtelijkheid. In 34 hoofdstukken worden bijna alle aspecten van diabetes mellitus type 1 en 2 behandeld. Bijna elk hoofdstuk wordt afgesloten met een duidelijke samenvatting. Er is ruime aandacht voor de (pa-tho)fysiologie, complicaties van de ziekte, behandeling, en structuur van de zorg rond de diabetespatiënt. De laatste wetenschappelijke bevindingen en theorieën komen aan bod en relevante onderzoeken worden besproken. De afbeeldingen en illustraties zijn duidelijk, hoewel sommige ervan in het Nederlands bewerkt hadden kunnen worden. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de rol van de huisarts. Globaal wordt de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 daar ook besproken. Plaatsing van een afbeelding van de NHG-Standaard had niet misstaan. Op een aantal punten wijkt het boek af van de adviezen uit de NHG-Standaard uit 1999. Dit laatste is niet zo verwonderlijk gezien de ontwikkelingen in de diabetologie sinds de uitgifte van de standaard. Voor de praktiserende huisarts is het boek vooral geschikt om zich te verdiepen in de huidige stand van zaken rond diabetes mellitus. Minder geschikt is het om te dienen als een praktische leidraad voor diagnostiek en behandeling.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen