Nieuws

Handboek Ouderenpsychiatrie weinig praktisch

Gepubliceerd
2 februari 2011

Doelgroep Psychiaters, aios psychiatrie, artsen, psychologen en alle andere professionals die regelmatig oudere mensen in hun praktijk behandelen. Inhoud Dit is de derde druk van een leerboek over ouderenpsychiatrie. Het boek is geschreven door een groot aantal auteurs. Hoofdstukken hebben daardoor verschillende stijlen, waarvan de een makkelijker te lezen is dan de ander. Daarnaast is er soms enige overlap. Zo zijn er twee hoofdstukken die het begrip wilsbekwaamheid behandelen. Het boek heeft een brede scoop en begint met het plaatsen van de oudere in een context: de leefomgeving en de organisatie van zorg voor ouderen. Vervolgens behandelt deel twee de diverse aspecten van veroudering: biologisch, psychosociaal, functioneren, zingeving, en het complexe concept van frailty. Deze brede benadering past bij de oudere patiënt, waarbij het zinvol is om verder te kijken dan een diagnose alleen. De volgende delen beschrijven diagnostische principes en algemene behandelingsprincipes. De inhoud is erg gericht op de tweedelijns psychiatrie, en daardoor minder relevant voor de huisarts. Jammer bijvoorbeeld dat in het hoofdstuk over meetinstrumenten informatie over de interpretatie van scores ontbreekt. In de 250 pagina’s van deel 5 beschrijven de auteurs de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden, zoals depressie, angststoornissen, dementie, delier en persoonlijkheidsstoornissen. Naast het behandelen van veelvoorkomende problematiek is er ook aandacht voor minder voor de hand liggende problemen, zoals ouderen met een verstandelijke beperking, het diogenessyndroom en cholinerge deficiëntie. Het hoofdstuk over angststoornissen vestigt de aandacht op de gebrekkige detectie van angst op latere leeftijd. Het breekt een lans voor diagnostiek en behandeling van angstklachten bij ouderen, ook als deze al jarenlang lijken te bestaan. Het hoofdstuk over depressie beschrijft uitgebreid de verschillende therapeutische mogelijkheden. Het is leerzaam om te zien welke opties er zijn, met name de beschrijving van een aantal psychotherapieën. Het hoofdstuk over somatoforme stoornissen benadrukt de complexe diagnostiek bij ouderen, bij wie vaak somatische comorbiditeit aanwezig is. Het is daardoor lastig om een somatoforme stoornis naast de somatische problematiek te herkennen. Oordeel De titel ‘handboek’ dekt niet echt de lading. Het is meer een leerboek. De primaire doelgroep is psychiaters die zich willen specialiseren in de ouderenpsychiatrie, waardoor het erg specialistisch en tweedelijns is. Het bevat veel theoretische achtergronden. Interessant om te lezen, maar ik mis praktische handvatten. Zo zit er een cd-rom bij het boek met diverse meetinstrumenten, maar ontbreekt de interpretatie van de scores. Het boek is interessant voor de huisarts die zich extra wil verdiepen in de psychiatrische problemen die bij ouderen kunnen spelen. Els Licht

Waardering: **

* zeer matig ** matig *** redelijk, niet heel bijzonder **** goed ***** niet te missen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen