Nieuws

Handig bij dementie?

Gepubliceerd
5 maart 2014
Doelgroep Familie en (thuis)zorgverleners van patiënten met dementie.
Inhoud De auteurs stellen dat de hersenen beschadiging compenseren met een toename van gevoel en door emotionele gebeurtenissen beter te onthouden. Dit principe wordt in het eerste hoofdstuk uitgewerkt zonder bronvermelding. Over de diagnostiek geven ze informatie die meer nuancering behoeft, bijvoorbeeld dat alleen een specialist dementie zou kunnen diagnosticeren en dat een ‘goede’ diagnose het beloop kan voorspellen. In hoofdstuk 2 wordt de betekenis van een veranderd gevoelsleven besproken, met adviezen over het omgaan met rouw, risico’s (zoals verdwalen), en gedrag (zoals apathie, angst en boosheid). De auteurs zijn voorbarig bij het onderwerp depressie: ‘denk niet dat ‘t vanzelf overgaat’ en ‘laat u verwijzen naar een psycholoog’. Het derde hoofdstuk bestaat uit praktijkverhalen die aantonen dat vaak in de thuissituatie een oplossing gevonden kan worden voor dementiegerelateerde problemen. Hoofdstukken 4 en 5 behandelen het gebruik van woningaanpassingen en hulpmiddelen bij problemen met geheugen, oriëntatie, veiligheid, gedrag, beweging(svrijheid) en communicatie. Het laatste hoofdstuk geeft antwoord op de meest gestelde vragen in Alzheimercafés. Beide auteurs hebben ervaring als spreker. Ze wekken valse hoop door te melden dat een ‘remmend medicijn’ bij Alzheimer een optie kan zijn. Intermezzo’s zijn boeiende gastartikelen over mantelzorg, muziek, voeding, bewegen en de invloed van licht op dementiepatiënten. De gastauteurs zijn partner, therapeut, onderzoeker of anderszins betrokken bij dementiezorg, en vertellen vanuit hun eigen perspectief.
Oordeel Het boek is makkelijk leesbaar en heeft een interessant centraal thema: het veranderde gevoelsleven van mensen met dementie. De andere thema’s hebben veel overlap met de eerdere boeken uit de reeks Moderne dementiezorg. De effectiviteit van de interventies wordt niet besproken, waardoor de bruikbaarheid voor de huisarts discutabel is. Daarentegen zijn veel adviezen makkelijk toe te passen door familie en verzorgers, en kunnen deze als inspiratie bij alledaagse problemen bij dementie gebruikt worden.
Waardering: • • •
zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen