Nieuws

Hartinfarct en partner

Gepubliceerd
7 september 2011

Eerder dit jaar stond een sappig stukje in vrijwel alle kranten naar aanleiding van de resultaten van een meta-analyse gepubliceerd in de JAMA: seks verhoogt het risico op een hartinfarct, vooral indien slechts incidenteel beoefend. Inmiddels is een nieuw onderzoek gepubliceerd dat deze bevindingen behoorlijk nuanceert. Canadese onderzoekers gingen in een retrospectieve analyse na of bij opgenomen mensen met een diagnose myocardinfarct het hebben van een partner gerelateerd was aan de tijdsduur tussen het optreden van pijn op de borst en de aankomst in het ziekenhuis. Het ging om alle 96 ziekenhuizen in Ontario. Ze vonden 4400 patiënten met een myocardinfarct die zich presenteerden met pijn op de borst. Van de gehuwde of samenwonende patiënten presenteerde 75% zich binnen 6 uur na het begin van de klachten, van de alleenstaanden was dat 68%. Het voordeel van het hebben van een partner geldt alleen voor mannen: gecorrigeerd voor verstorende variabelen was de oddsratio voor latere komst naar het ziekenhuis voor getrouwde ten opzicht van alleenstaande mannen 0,35, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 0,21 tot 0,59. Bij vrouwen was het effect van het hebben van een partner statistisch niet significant. De verhoogde kans op een hartinfarct door (incidentele) seks wordt dus op zijn minst gedeeltelijk gecompenseerd door een tijdige gang naar het ziekenhuis dankzij de partner. (Hans van der Wouden)

Literatuur

  • 1.Atzema CL, et al. Effect of marriage on duration of chest pain associated with acute myocardial infarction before seeking care. CMAJ 2011. DOI:10.1503/cmaj.110170

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen