Nieuws

Hartrevalidatie thuis met telemonitoring even effectief als in ziekenhuis

Gepubliceerd
7 februari 2017

Na een hartinfarct wordt de preventieve cardiovasculaire zorg vaak overgenomen door de eerste lijn. Het is bekend dat hartrevalidatie de cardiovasculaire sterfte verlaagt. Maar toch is de deelname aan hartrevalidatie niet optimaal. Nieuw promotieonderzoek maakt duidelijk dat hartrevalidatie thuis even effectief is als revalidatie in het ziekenhuis.

Tijdens zijn promotieonderzoek aan het AMC onderzocht Kraal in de FIT@Home-trial negentig patiënten met een laag tot gemiddeld cardiaal risico. Zij werden willekeurig ingedeeld om ofwel drie maanden de reguliere hartrevalidatie te volgen, ofwel drie maanden thuis te revalideren met begeleiding via telemonitoring. Deze groep werd een keer per week telefonisch begeleid en werd gemonitord met sensoren die in verbinding stonden met een internetportaal. Alle patiënten werden een jaar gevolgd, waarbij conditie en kwaliteit van leven van patiënten en de kosten werden gemeten. Uit de resultaten bleek dat de conditie van patiënten en diens kwaliteit van leven evenveel verbeterde met het thuisrevalidatieprogramma als met de reguliere hartrevalidatie in het ziekenhuis. Bijkomend voordeel was dat de kosten van de thuistraining lager waren.

Het onderzoek in dit proefschrift laat zien dat thuisrevalidatie een goed alternatief is voor revalidatie in een instelling. De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom adviseert om na een hartinfarct te inventariseren of patiënten deelnemen aan hartrevalidatie. Dit proefschrift maakt duidelijk dat een gebrek aan tijd, afstand naar het ziekenhuis of weerstand tegen groepstrainingen geen goede redenen meer zijn om geen hartrevalidatie te volgen. Hiermee kan de eerste lijn nog beter motiveren tot het volgen van hartrevalidatie. 

Kraal JJ. Home-based cardiac rehabilitation: Development and evaluation of a novel intervention with telemonitoring [Proefschrift]. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 2016. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen