Nieuws

Hearts(t)ink

Gepubliceerd
20 mei 2001

Knoflook zou voor alles goed zijn: het verlaagt de cholesterolspiegel, de tensie en verlengt de aggregatietijd van bloedplaatjes. Er zijn dan ook talloze knoflookbevattende preparaten op de markt. In een zeer uitgebreide meta-analyse werden de veronderstelde gunstige effecten van knoflook onderzocht. 1 In de 45 gerandomiseerde trials bleek een effect op het totaalcholesterol, LDL en triglyceridenspiegels. Helaas bleek het effect erg klein en niet aantoonbaar in trials met een follow-up-duur van 8 of meer weken. De auteurs vermelden dat er grote problemen waren met betrekking tot de methodologische kwaliteit van de onderzoeken, waarvan 75% in meer of mindere mate was betaald door de fabrikanten van de desbetreffende producten. Het grootste probleem was blindering, de penetrant riekende adem en lichaamsgeur verraadde de deelnemers al snel in welke arm men had geloot. Opmerkelijk was dat het volstrekt onduidelijk blijkt of het verondersteld werkzame bestanddeel van knoflook – allicin – wel in voldoende mate kan worden opgenomen in de darm, aangezien het voor omzetting benodigde enzym allinase de pH van de maag niet goed kan doorstaan. Op deze voet doorgaan heeft dus geen zin; meer slecht onderzoek zal niets toevoegen. Maar dat wisten we al. (HW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen