Nieuws

Helpen goede examencijfers tegen de tuchtrechter?

Gepubliceerd
10 februari 2008

In Canada en de Verenigde Staten bestaat het artsexamen uit een vier onderdelen: kennis, vaardigheden (anamnese, lichamelijk onderzoek), klinische besliskunde en arts-patiëntcommunicatie. Het examen wordt afgenomen in twee gedeelten: aan het einde van de medical school en in het tweede of derde jaar van de beroepsopleiding. Tussen 1993 en 1996 vestigden zich 3424 artsen in Ontario of Quebec en men heeft onderzocht hoeveel klachten er tegen hen zijn ingediend bij het medisch tuchtcollege en hoeveel klachten daarvan ook in behandeling werden genomen tussen 1993 en 2005 (follow-up van maximaal 12 jaar, 22.585 jaren praktijk). Er bleken 1116 klachten te zijn ingediend waarvan er 696 werden behandeld. Een op de 7 artsen kreeg minstens 1 klacht tegen zich ingediend, gemiddeld werden 3,1 klachten behandeld per 100 jaren praktijk. De grootste kans liepen de snijdende specialisten en daarnaast liepen mannen een groter risico dan vrouwen. De helft van de klachten betrof problemen met de communicatie en eenderde ging over de kwaliteit van zorg (foute diagnose of behandeling). Interessant is nu of het examencijfer voorspelt tegen wie die klachten zijn gericht. En dat blijkt zo te zijn. Hoe hoger het cijfer, des te minder klachten. Twee onderdelen springen eruit: de score voor klinische besliskunde en de score op het onderdeel arts-patiëntcommunicatie. Kennis en vooral vaardigheden speelden veel minder een rol. De communicatiescore vertoonde zelfs een dosis-responsrelatie: hoe hoger het cijfer, des te minder klachten. Wat kunnen we hier nu uit leren? Zijn kennis en vaardigheden minder belangrijk voor dokters? Lijkt me niet. Wel zijn deze aspecten waarschijnlijk veel moeilijker door patiënten te beoordelen. Volgens mij blijkt uit dit onderzoek iets dat we al langer weten. Je mag een fout maken, maar wikkel het dan wel goed af. Goede communicatie bespaart de arts veel ellende en het is goed dat we dat aan onze studenten leren. Maar ook kennis en vaardigheden blijven belangrijk; het vermijden van fouten staat immers voorop. (HvW)

Literatuur

  • 1.Tamblyn R, et al. Physician Scores on a National Clinical Skills Examination as Predictors of Complaints to Medical Regulatory Authorities. JAMA 2007;298:993-1001.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen