Nieuws

Helpen pijnstillende oordruppels bij kinderen met otitis media acuta?

Gepubliceerd
2 juni 2022
Kinderen met otitis media acuta krijgen nogal eens ­oorpijn, waartegen pijnstillers vaak geen soelaas bieden. Nieuw onderzoek naar de effectiviteit van pijnstillende oordruppels biedt mogelijk uitkomst.
0 reacties
Oordruppels
De gebruikelijke pijnstillers, zoals paracetamol en ibuprofen, helpen vaak onvoldoende tegen oorpijn.
© Shutterstock

Hoewel de huidige COVID-19-pandemie een aanzienlijke impact heeft op de incidentie van otitis media acuta (OMA), blijft deze aandoening bij kinderen een van de belangrijkste redenen voor een bezoek aan de huisarts.1 De gebruikelijke pijnstillers – zoals paracetamol en ibuprofen – en op indicatie antibiotica helpen vaak niet voldoende tegen de oorpijn.

Oorpijn en ongemak bij het kind hebben een aanzienlijke impact op het gezin door de doorwaakte nachten, en het school- en werkverzuim. Het is daarom belangrijk dat we blijven zoeken naar behandelingen die de klachten adequaat kunnen verlichten.

Eenmalige toediening van pijnstillende oordruppels lijkt bij oudere kinderen met OMA een snel maar kortdurend effect te hebben op oorpijn vergeleken met een placebo.2 Het huidige bewijs is echter onvoldoende om dit routinematig aan te bevelen.3 Een recent Brits onderzoek werd voortijdig afgebroken vanwege problemen met de levering van placebodruppels.4 Bij de 84 geïncludeerde kinderen leek herhaalde toediening van pijnstillende oordruppels een gunstig effect te hebben op oorpijn en antibioticaconsumptie.4 Om een definitievere conclusie te kunnen trekken is echter verder onderzoek nodig. De in 2018 opgestelde Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde onderkent het belang hiervan.5

Daarom verrichten we een door ZonMw gesubsidieerd gecontroleerd gerandomiseerd onderzoek onder kinderen van 1 tot 6 jaar die de huisarts bezoeken met een OMA. We gaan na of het herhaaldelijk toedienen van pijnstillende oordruppels (lidocaïne hydrochloride 5 mg/g) boven op de standaardzorg leidt tot onder andere minder oorpijn (op een schaal van 0 tot 10), verminderd antibioticagebruik en een afname van vervolgconsulten. We randomiseren 300 kinderen voor ofwel 1) standaardzorg plus lidocaïne hydrochloride 5 mg/g, maximaal 6 keer/dag 1 tot 2 druppels gedurende 7 dagen, ofwel 2) alleen standaardzorg.

De inclusie van deelnemers is in september 2021 gestart. De eerste resultaten verwachten we begin 2025.

De Sévaux JLH. Helpen pijnstillende oordruppels bij kinderen met otitis media acuta? Huisarts Wet 2022;65:DOI:10.1007/s12445-022-1481-3.
Mogelijke belangenverstrengeling: ZonMw subsidieert dit onderzoek.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen