Nieuws

Hepatitis B-voorlichting voor Marokkaanse Nederlanders

Gepubliceerd
2 augustus 2018
Chronische hepatitis B (HBV)-infectie komt relatief veel voor bij de eerstegeneratie-immigranten uit Marokko. Daarom adviseert de Gezondheidsraad huisartsen deze groep een HBV-test aan te bieden. Recent onderzoek laat zien dat ongeveer de helft van de eerste generatie Marokkaanse Nederlanders zich zou willen laten testen. Belemmerende factoren hangen onder andere samen met een gebrek aan juiste informatie over HBV.
0 reacties

De onderzoekers recruteerden de Marokkaanse Nederlanders (n = 379) online via sociale netwerkplatforms, offline op plaatsen waar veel mensen uit de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap samenkomen en via via. De deelnemers vulden een vragenlijst in met onder andere twee testscenarios: of ze zelf zouden vragen om een HBV-test bij de huisarts en of ze zouden meedoen aan HBV-screening (à 70 euro per test). De onderzoekers vroegen tweede- en derdegeneratiemigranten te antwoorden zoals ze dachten dat hun ouders of grootouders zouden antwoorden.

Van de deelnemers was 51% eerstegeneratiemigrant. Van hen zou 43% geen test willen vragen aan de huisarts en 47% niet willen meedoen aan (betaalde) screening. Mensen die positief stonden tegenover een HBV-test gaven vaker aan dat ze overtuigd waren dat het testresultaat duidelijkheid zou geven, chronische HBV asymptomatisch kan zijn, je niet voor alles op Allah kunt vertrouwen, ze zich in staat achtten zelf te beslissen en ze het moeilijk vonden hun risico op HBV in te schatten.

Marokkaanse Nederlander
De helft van de eerste generatie Marokkaanse Nederlanders zou zich willen laten testen op hepatitis B.
© Hollandse Hoogte

Een beperking van het onderzoek is dat niet werd onderzocht wie er meedoen aan HBV-tests. Toch geeft dit onderzoek inzicht. Zo kunnen we in het gesprek aandacht besteden aan: een HBV-test geeft zekerheid, de infectie kan asymptomatisch verlopen en het persoonlijk risico op infectie is moeilijk in te schatten, omdat infectie vaak via verticale transmissie plaatsvindt.

Literatuur

  • Hamdiui N, et al. Hepatitis B in Moroccan-Dutch: a quantitative study into determinants of screening participation. BMC Med 2018;16:47.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen