Nieuws

Herhaald bepalen TSH bij ouderen zelden zinvol

Gepubliceerd
4 januari 2019
Het thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) stijgt gemiddeld met de leeftijd, evenals de incidentie van hypo- en hyperthyreoïdie. De schildklierfunctie wordt dan ook veelvuldig getest bij ouderen. Een recent onderzoek laat zien dat dit weinig zin heeft als de ouderen minder dan vijf jaar geleden nog een normale uitslag hadden.
0 reacties

Als onderdeel van het eerstelijnsonderzoek de Birmingham Elderly Thyroid Study bepaalden onderzoekers bij ouderen (> 65 jaar) cross-sectioneel het TSH en vrij T4. Zij herhaalden deze test na vijf jaar bij ouderen die een normale schildklierwerking, subklinische hypo- of hyperthyreoïdie hadden.

Aan het onderzoek deden 2963 ouderen mee. Zij waren gemiddeld 76,9 jaar oud en 49% was vrouw. Van de ouderen die bij de eerste test een normale schildklierwerking hadden, had 96% (95%-BI 95 tot 96) bij follow-up opnieuw een normale TSH-waarde. Slechts 0,2% (95%-BI 0,1 tot 0,5) had hypothyreoïdie ontwikkeld en 0,3% (95%-BI 0,1 tot 0,5%) hyperthyreoïdie. Verder had 3,5% subklinische hypothyreoïdie ontwikkeld en 0,5% subklinische hyperthyreoïdie.

De 143 ouderen met subklinische hypothyreoïdie op baseline hadden een grotere, maar nog steeds beperkte kans om hypothyreoïdie te ontwikkelen; 2% had hypothyreoïdie bij follow-up. Van hen had 40% een normale schildklierwerking ontwikkeld en 58% had nog steeds subklinische hypothyreoïdie. Risicofactoren voor het ontwikkelen van hypothyreoïdie waren een hoger TSH en lager T4 op baseline, nieuw ontdekt atriumfibrilleren, nierziekte, of start met amiodarone.

Volgens de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen is de indicatie voor TSH-bepaling breed vanwege de vaak aspecifieke klachten van een schildklieraandoening. Uit dit onderzoek blijkt echter dat bij ontbreken van typische klachten en bovengenoemde risicofactoren, en een recente (< 5 jaar) normale uitslag, het weinig zin heeft om bij ouderen opnieuw het TSH te bepalen.

Literatuur

  • Roberts L, et al. Stability of thyroid function in older adults: the Birmingham Elderly Thyroid Study. Br J Gen Pract 2018;68:e718-e26.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen