NHG forum

Herijking huisartsenzorg

0 reacties
Gepubliceerd
4 oktober 2018
De samenleving en de gezondheidszorg veranderen ingrijpend, met grote implicaties voor huisartsen. Vanuit het project Toekomst Huisartsenzorg, een samenwerking tussen NHG, LHV, InEen en andere vakorganisaties, herijken huisartsen hun kernwaarden en kerntaken.