NHG Forum

Herijking huisartsenzorg

Gepubliceerd
4 oktober 2018
De samenleving en de gezondheidszorg veranderen ingrijpend, met grote implicaties voor huisartsen. Vanuit het project Toekomst Huisartsenzorg, een samenwerking tussen NHG, LHV, InEen en andere vakorganisaties, herijken huisartsen hun kernwaarden en kerntaken.
0 reacties

In september dit jaar hebben diverse denksessies plaatsgevonden, zie de volgende pagina. In oktober volgt er een online enquête onder alle huisartsen om de opgehaalde input te toetsen. De herijkte kernwaarden en -taken worden gepresenteerd tijdens de Woudschotenconferentie eind januari 2019. Meer informatie over dit traject leest u op https://toekomsthuisartsenzorg.nl/.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen