NHG Forum

Herijking kernwaarden en kerntaken

Gepubliceerd
5 oktober 2018
Twintig denksessies, had de organisatie ingeschat. Maar door het enthousiasme van de huisartsen werden het maar liefst zestig denksessies over de toekomst van de Nederlandse huisartsenzorg. Een impressie van deelnemers in Middelburg, Brunssum en Utrecht.
0 reacties
Denksessie in Utrecht
Denksessie in Utrecht: Petra Axt, Evelijn van den Hoek. Lisette Romijn, Alexander van Lennep
© Foto: Liesbeth van der Jagt

Afgelopen september deden huisartsen door het hele land mee aan lokale denksessies Toekomst Huisartsenzorg, Herijking kernwaarden en kerntaken, waar alle huisartsenorganisaties bij betrokken zijn. Generalistische, persoonsgerichte en continue zorg liggen aan de basis van de huidige toekomstvisie. Waarom nu een herijking? Verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn en de koppeling van het medische met het sociale domein maken dat huisartsen overvraagd worden. Wat gaan we nog wel doen als huisartsen, wat niet meer? Wat zijn de grenzen van ons vak? Jacqueline Roebroeck, huisarts in Vlissingen: ‘Bij ledenvergaderingen van onze huisartsencorporatie hoor je: “Overdag wordt het steeds drukker, de ANW voelt dan dan als extra belasting” en “Ook toeristen staan vaak het eerst bij ons op de stoep; je voelt je dan toch verantwoordelijk.” Toen ik hoorde van de denksessies, heb ik de mensen die in ledenvergaderingen hun mond open deden gebeld: we gaan opnieuw nadenken hoe we dit in de toekomst willen, we laten een Zeeuwse stem horen.’ Irene Soeters uit Brunssum in Zuid-Limburg, die net als Jacqueline Roebroeck zelf denksessies in haar regio organiseerde en leidde: ‘Mooie gedachte om zestig jaar na Woudschoten te kijken waar we staan, midden in alle drukte, en de vele veranderingen van de laatste jaren, de vele dingen die buiten de core business van het patiëntencontact vallen.’

Argumenten aanscherpen

Petra Axt, huisarts in Reeuwijk: ‘Ik was erg gecharmeerd van de opzet. De speciaal getrainde gespreksleiders lieten ons per subgroepje uit stellingen kiezen, daarvoor een argument formuleren en vervolgens doorvragen, bijvoorbeeld: waarom vinden we dan dat huisartsenzorg 24-uurszorg moet zijn? Door een paar maal achter elkaar na een antwoord opnieuw de waarom-vraag te stellen, kwam je steeds een schilletje verder.’

‘Kernwaarden stonden niet ter discussie, we hebben de argumenten aangescherpt’

Irene Soeters: ‘Het ANW-thema was erg in trek. Daaruit blijkt dat vooral gevestigde huisartsen vinden dat ze onder druk staan, de verdeling van de dienst als onevenredig voelen. Dat werd een levendige discussie, want er waren ook niet-gevestigde huisartsen, en waarnemers. De opzet was goed: niet een opsomming van nevenargumenten, maar dieper op één argument ingaan.’ Wouter Peeters, waarnemend huisarts uit Amersfoort: ‘De kernwaarden zelf stonden niet ter discussie in de denksessies. We gingen meteen de diepte in over taken, verantwoordelijkheden en de argumenten daarvoor. Dat leverde goede gesprekken en discussies op. Door de argumenten te raffineren en uit te splitsen, kreeg je scherp waarom het draait.’ Ria van Bodegom, Utrechtse huisarts: ‘Niet iedereen was het met elkaar eens over wat je wel en niet doet, bijvoorbeeld aan preventie. Het ging echter niet om wat wil ik, maar om: wat zijn de argumenten? We maakten verschillende keuzes, maar het bleek dat we ons telkens baseerden op dezelfde kernwaarden: persoonlijke, integrale en continue zorg. De argumenten daarvoor hebben we aangescherpt.’ Jacqueline Roebroeck: ‘Als je goed bij de achterliggende argumenten wist te komen, maakte het thema niet uit. De achterliggende argumenten bleken vaak hetzelfde te zijn. Daaruit bleek wat we echt belangrijk vinden.’ De samenwerkende organisaties verwerken de denksessies in een enquête: alle huisartsen kunnen tussen 23 oktober en 4 november hun mening geven. Het eindresultaat volgt op de Woudschoten Conferentie van 21 januari 2019.

https://toekomsthuisartsenzorg.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen