Praktijk

Herinneringen tijdens het spreekuur

Gepubliceerd
18 september 2009

Met de veelheid van richtlijnen en protocollen en indicatoren die de kwaliteit van het medisch handelen moeten borgen, is het onontkoombaar dat bij een bepaalde patiënt niet alle aangewezen handelingen worden verricht. Een herinnering van nog niet verrichte handelingen voor een patiënt tijdens het spreekuur, biedt dan uitkomst. Sommige systemen ter ondersteuning van klinische besluitvorming (Clinical Decision Support Systems) genereren automatisch herinneringen voor de gebruiker. Andere systemen moet de gebruiker actief opstarten. Het onderzoek van Van Wijk et al. geeft aan dat een automatisch herinneringsysteem voordelen biedt in vergelijking met een systeem waarbij de huisarts actief tijdens het consult vraagt om een advies. Een voorwaarde om met een herinneringsysteem te werken is wel dat de gebruikers het EPD op adequate wijze voeden. Als gegevens niet in de juiste rubriek zijn vastgelegd zal een herinneringsysteem dit niet opmerken en een signaal geven. In zulke situaties werkt een herinneringsysteem contraproductief vanwege de vele, achteraf onterechte, meldingen. Adequate Dossiervorming met het Elektronisch Patiënten Dossier (ADEPD) is een voorwaarde voor goede registratie en daarmee een speerpunt binnen het NHG. Cursussen daarvoor zijn beschikbaar in samenwerking met EduMedica (zie www.edumedica.nl).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen