Richtlijn

Herziene multidisciplinaire richtlijn Overgewicht en obesitas

Gepubliceerd
1 mei 2024
De komst van medicatie als behandeling van obesitas en nieuwe inzichten in obesitas als multifactoriële chronische ziekte (WHO-definitie) waren enkele redenen om het onderdeel volwassenen van de multidisciplinaire richtlijn Overgewicht en obesitas te herzien. Het NHG werkte aan de richtlijn mee. De MDR biedt de huisarts up-to-date informatie, praktische handvatten en vormt de basis voor de herziening van de NHG-standaard Obesitas.