Nieuws

Het analyseren van kwalitatief onderzoek

Gepubliceerd
10 december 2005

Eindelijk een makkelijk leesbaar en begrijpelijk boek over het analyseren van kwalitatief onderzoek. Dat werd tijd, want kwalitatief onderzoek in de medische wetenschap is hot. Ook H&W krijgt steeds meer kwalitatief onderzoek aangeboden. De kwaliteit van dat onderzoek laat helaas vaak nog te wensen over. Dat is vanaf nu dus niet meer nodig. Hennie Boeije beschrijft in zijn boek op systematische wijze alle stappen die een onderzoeker moet doorlopen in het analyseproces. Hij gebruikt hier concrete voorbeelden voor en verwijst voor verdere verdieping naar recente literatuur. Het boek is dan ook vooral bedoeld als praktische handleiding voor beginnende onderzoekers. Boeije begint met een korte beschrijving van de varianten van kwalitatief onderzoek en de verschillende analyses. Hierbij legt hij kort de principes van de grounded theory uit. Twee hoofdstukken wijdt hij aan de kwalitatieve analyse van onderzoeksmateriaal. Hierin beschrijft hij het uiteenrafelen en structureren van het materiaal zodat bepaalde thema’s naar voren komen. Boeije bespreekt relaties tussen gevonden thema’s en de ontwikkeling van een theoretisch model. Dit proces illustreert hij met een onderzoek naar de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Hij gaat in op de cyclische dataverzameling en data-analyse, het gebruik van memo’s in het analyseproces en het principe van constante vergelijking. Een heel hoofdstuk wijdt hij aan de verschillende manieren van coderen. Hierin komen het open, het axiaal en het selectief coderen – met praktijkvoorbeelden – aan de orde. De nadruk ligt op het vinden van de kerncategorie. Dit is het centrale begrip waar de gevonden thema’s mee zijn verbonden en aan gerelateerd zijn. Boeije geeft een aantal tips en trucs die de zoektocht naar de kerncategorie vergemakkelijken. Boeije besteedt ook aandacht aan de kwaliteit van het kwalitatieve onderzoek. Begrippen als betrouwbaarheid, validiteit, kwaliteitsbewaking en triangulatie komen aan de orde. Ook door de vele illustraties maakt Boeije met dit boek kwalitatief onderzoek toegankelijk voor studenten en beginnende onderzoekers.. Ik raad dit boek daarom iedereen aan die zich met deze tak van sport wil bezighouden. Ook voor onderzoekers die al meer ervaring hebben met het doen van kwalitatief onderzoek is dit een goed boek, al was het maar om weer eens kritisch te reflecteren op de eigen analysestrategieën.

Tim olde Hartman

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen