Wetenschap

Het belang van een goed gehoor voor gezond werken en gezond oud worden

Gepubliceerd
30 mei 2024
In Nederland zijn er 1,3 miljoen mensen met een matig tot ernstig gehoorverlies, waarbij de proportie slechthorenden toeneemt met de leeftijd. De opvallendste beperking is het verminderde vermogen om spraak te verstaan, maar de consequenties van gehoorverlies reiken veel verder. Onder werkende slechthorenden is het ziekteverzuim hoger en ze hebben een grotere kans op permanente uitval. Mensen met een gehoorverlies voelen zich vaker eenzaam en sociaal geïsoleerd, en lopen een groter risico op depressieve klachten. Gehoorverlies bij ouderen is gerelateerd aan een versnelde cognitieve achteruitgang en een grotere kans op het ontwikkelen van dementie. Preventie van gehoorverlies en adequate audiologische zorg zijn dus belangrijk.