Nieuws

Het geheim van een hoge leeftijd

Gepubliceerd
1 juli 2016
Doelgroep Alle professionals die met ouderen te maken hebben.
Inhoud Twee artsen gaan op bezoek bij tien 99-plussers. De oudsten zijn 103 jaar oud. Zij interviewen vijf mannen en vijf vrouwen over het geheim van hun hoge leeftijd. Ieder hoofdstuk begint met een kort cv van de oudere en een kenmerkende uitspraak. Zij tekenen hun levensverhalen op: verhalen over hun jeugd, die lang niet altijd makkelijk was omdat een ouder jong overleed, de oorlog uitbrak, verblijf in Jappenkampen, onderduiken van partner, overlijden van broertjes en zusjes aan tbc. Maar ook verhalen over gevonden geluk, veerkracht en hoe ze omgingen met tegenslagen in hun leven.
Wat opvalt is hoe actief deze 99-plussers nog in het leven staan ondanks hun kwalen en kwaaltjes. Ondanks alles wat ze hebben meegemaakt tonen ze nog levensmoed en levenslust. Ze weten zich omringd door familie, staan nog vol in het leven en zijn nog steeds van betekenis voor de mensen om hen heen. Een van de geïnterviewden, een vrouw van 101 jaar oud, past iedere dag vier keer even op de baby van de buren als de andere kinderen naar school moeten. Allen waren ook nog geestelijk en lichamelijk actief: lezen, dichten, nieuws bijhouden op de iPad, zelf kleren naaien, wandelen.
Aan het eind van het boek leggen de schrijvers alle verhalen naast elkaar: wat is nu het geheim van ouder worden of is het toch puur geluk? Opvallend in alle verhalen was dat niemand gekweld werd door wrok ondanks alle tegenslag, ze staan en stonden tevreden in het leven en waren hun hele leven van betekenis voor anderen. Geluk dwing je af.
De opbrengsten van het boek gaan naar het Langerhans Onderzoeksinstituut voor onderzoek naar diabetes.
Oordeel Dit prachtig vormgegeven boek is een genot om te lezen en een must voor degenen die met ouderen werken. Dat een oudere meer is dan ‘de opeenstapeling van zijn ziektes’ wordt hier prachtig verwoord. De ontroerende foto’s erbij maken het verhaal compleet.
Elvira Schouten

Waardering: • • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen