NHG Forum

Het NHG kiest voor nieuw publicatiebeleid

Gepubliceerd
20 mei 2001

Samenvatting

De manier waarop het NHG naar buiten treedt, verandert in de komende maanden. Zo zal Huisarts en Wetenschap een ingrijpende ‘restyling’ ondergaan en worden uitgebreid met een deel ‘kwaliteitsbeleid in de praktijk’. Daarnaast zal de wijze waarop H&W en de vereniging zich op internet profileren veel aandacht krijgen. De afwachtende houding die het genootschap enkele jaren op digitaal gebied heeft aangenomen, is hiermee verleden tijd.

‘Restyling’ H&W

Vorig jaar konden lezers van H&W in een aantal ‘focusgroepdiscussies’ hun mening geven over vorm en inhoud van het tijdschrift. De gesprekken werden gevoerd met een groep ‘opinieleiders’ (wetenschappers), een groep ‘nascholers’ en drie groepen praktiserende huisartsen. Een uitgebreid verslag van dit lezersonderzoek is al eerder in H&W gepubliceerd. 1 Veel van de gemaakte opmerkingen zijn nu verwerkt in plannen voor een nieuwe lay-out van het blad, die nog dit jaar zal worden doorgevoerd.

‘Kwaliteitsbeleid in de praktijk’ en verenigingsnieuws

Een andere grote verandering in H&W is dat er met ingang van januari 2002 een nieuw deel komt dat zal worden gevuld met artikelen over implementatie van allerlei kwaliteitsverbeteringsprojecten in de huisartspraktijk. Het met de nota ‘Kwaliteit op Koers’ ingezette nieuwe kwaliteitsbeleid van NHG en LHV krijgt daarmee een belangrijke spreekbuis.

Het is de bedoeling dat de artikelen de huisarts zullen ondersteunen bij het ten uitvoer brengen van kwaliteitsverbetering in de praktijk. In relatie hiermee zal systematisch aandacht worden besteed aan de activiteitenproducten van het NHG en zodoende ook aan de nieuwe manier van denken over het invoeren van verbeteringen in de praktijk. Zowel suggesties vanuit het NHG als ervaringen vanuit het land komen aan bod. Steeds weerkerende thema's worden:

  • verandering: de cyclus meten, plannen, uitvoeren en evalueren;
  • communicatie en attitude, inclusief vraagverheldering, voorlichting en advisering;
  • vaardigheden bij diagnostiek, lichamelijk onderzoek en therapie;
  • samenwerken in de praktijk, in de hagro en met derden (in de eerste lijn, en tussen eerste en tweede lijn).

Er wordt gestreefd naar een inhoudelijke afstemming tussen H&W en ‘kwaliteitsbeleid in de praktijk’. Dit laatste deel zal twaalf pagina's omvatten; vier daarvan vormen het verenigingsnieuws (mededelingen, verslagen van congressen en symposia, introductie van nieuwe NHG-medewerkers en -producten). Het NHG-katern, dat sinds 1994 acht pagina's van H&W heeft gevuld, verdwijnt hiermee. ‘Kwaliteitsbeleid in de praktijk’ krijgt een aparte redactie. De nieuwe opmaak zal zo zijn dat het voor de lezers direct duidelijk is waar het wetenschappelijk georiënteerde deel ophoudt en waar ‘kwaliteitsbeleid in de praktijk’ en het verenigingsnieuws begint.

De NHG-website

Het internet kan zich verheugen in toenemende populariteit, ook onder huisartsen. Uit de NHG/LHV-enquête van begin 2000 kwam naar voren dat 76 procent van de respondenten een internetaansluiting had en dat slechts een kwart van de respondenten die nog geen aansluiting hadden, deze ook in 2001 niet wil nemen. 2 Voor het NHG staat de noodzaak van een kwalitatief hoogwaardige website buiten kijf. Hoewel het aantal ‘pageviews’ op de NHG-site nog steeds toeneemt (12.306 in december 1999 tegenover 24.763 in januari 2001), lijkt de site nu nog voornamelijk een functie als ‘verenigingsblad’ te vervullen. Uit genoemde enquête bleek echter duidelijk belangstelling voor een verdere invulling met meer inhoudelijke informatie. In de afgelopen maanden zijn binnen het bureau plannen hiervoor ontwikkeld. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen wat op korte, middellange en lange termijn verwezenlijkt zou moeten worden. De lijst van ‘musts’ voor de korte termijn is te lang om hier af te drukken, maar enkele punten kunnen worden genoemd. Op het H&W-deel van de site moeten bijvoorbeeld alle artikelen compleet worden opgenomen. (Oude artikelen worden ‘meegenomen’ vanaf het moment dat er digitale versies zijn.) Andere ‘eisen’ zijn een zoeksysteem en een uitgebreid archief. Voor het NHG-verenigingsdeel staat bovenaan dat de algemene informatie op korte termijn tweetalig moet worden gemaakt. Ook bestaat het voornemen om de NHG-producten zoveel mogelijk digitaal te gaan aanbieden. Dit geldt zeker voor de NHG-Standaarden (zowel in het Nederlands als in het Engels), maar ook voor het NHG-nascholings- en patiëntenvoorlichtingsmateriaal. (RH)

Literatuur

  • 1.Zaat JOM, Tasche MJA. H&W lezen is werk… maar wel leuk werk. Het oordeel van lezers over Huisarts en Wetenschap, het NHG-katern en de website. Huisarts Wet 2000;43(11):455-7, 477.
  • 2.Cox D. Huisartsenenquête Internet en Artsennet. Utrecht: NHG en LHV, 2000.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen