Nieuws

Het orakel van Delphi over POCT

Gepubliceerd
1 mei 2018
In de oudheid togen velen naar Delphi om de goden via het orakel om raad te vragen bij moeilijke vraagstukken. De cryptische antwoorden vereisten doorgaans nog wel interpretatie. In de moderne tijd tracht men tot afgewogen definities te komen met de zogenaamde Delphi-procedures. Een internationaal panel formuleerde daarmee een definitie van een point-of-care test (POCT) in de huisartsenpraktijk. Deze definitie is echter een hele mondvol en het is nog maar de vraag of die het kaf afdoende van het koren scheidt.
0 reacties

De definitie luidt na vier commentaarrondes als volgt. Een POCT blijkt een test om klinische besluitvorming te ondersteunen die wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd lid van het praktijkpersoneel in de nabijheid van de patiënt, waarbij ieder deel van het lichaam of materiaal verkregen van het lichaam gebruikt kan worden, tijdens of direct na het moment van consultatie, om de patiënt en de dokter te helpen bij de besluitvorming over de best passende behandeling en waarvan de uitkomsten bekend moeten zijn op het moment van klinische besluitvorming.

De omvang van de definitie leidt er evenwel gemakkelijk toe dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Zou het niet beter zijn haar te ontdoen van vanzelfsprekende elementen? Het gaat immers gewoon om een medische test waarvan de uitslag binnen korte tijd bekend is.

Te betwijfelen valt ook of het klassieke probleem van de interpretatie van het orakel met deze definitie is opgelost. Want is lichamelijk onderzoek, zoals het testen van de kniepeesreflex, en bloedonderzoek met een continue in plaats van een dichotome uitslag, zoals een glucosebepaling, nu al niet een POCT? Het is zaak te onderzoeken of mensen daar met deze definitie meer gelijkluidend over denken.

Lees hier het volledige artikel.

Literatuur

  • Schols AMR, et al. International definition of a point-of-care test in family practice: a modified Delphi procedure. Family Practice 2018. Doi 10.1093/fampra/cmx134.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen