Nieuws

Het paradoxale effect van roken bij COPD-medicatie

Gepubliceerd
8 juni 2010

De langwerkende luchtwegverwijder tiotropium blijkt de kwaliteit van leven bij COPD te verhogen. Ondanks deelname aan het onderzoek dat dit aantoonde, volhardde een aantal rokers met COPD in hun oude gewoonte. We weten dat roken het effect van ICS bij astma en/of COPD doet afnemen. Wat is het effect van roken op de werkzaamheid van tiotropium bij chronische luchtwegobstructie door roken? Onderzoekers analyseerden post hoc de gegevens van een 4 jaar durende trial onder bijna 6000 patiënten met COPD, de UPLIFT-studie. Hun onderzoek vergeleek het effect van tiotropium met placebo, terwijl de COPD-patiënten de voor hen gebruikelijke luchtwegmedicatie en leefgewoonten konden voortzetten (real life). Voor wat betreft de kwaliteit van leven waren de uitkomsten van bijna 850 rokers en ruim 3500 ex-rokers binnen de trial met elkaar vergelijkbaar. De groep rokende COPD’ers had na 6 en 48 maanden een significante en merkbare verbetering in kwaliteit van leven (minimal clinically important difference > 4 punten op de SGRQ-vragenlijst). Bij de groep ex-rokers was verbetering in de kwaliteit van leven eveneens statistisch significant, maar het effect van tiotropium was bij hen niet merkbaar. Doorroken lijkt het effect van tiotropium bij COPD te bevorderen. De auteurs opperen zelf dat tiotropium het bronchusobstructieve effect van roken tegengaat (anticholinergisch effect). Teneinde de therapietrouw te bevorderen verdient elke medicatiegebruikende COPD-patiënt onze uitleg over de mogelijke paradox ‘niet roken bevordert het effect van ICS, maar tiotropium heeft bij de niet-rokende COPD-patiënten minder effect dan bij de doorroker’. (Ben Ponsioen)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen