Praktijk

Het reisconsult in de huisartspraktijk. Nieuwe ontwikkelingen rond malariapreventie

Gepubliceerd
10 mei 2000

Samenvatting

Malaria is een zeldzaam ziektebeeld onder reizigers naar de (sub)tropen, maar gezien het potentieel fatale beloop, dient tijdens het voorbereidend reisconsult uitvoerig aandacht te worden besteed aan profylactische maatregelen. Preventie is primair gericht op het voorkómen van malaria tropica. Vooral reizigers naar tropisch Afrika vormen een risicogroep. Malariapreventie omvat enerzijds maatregelen om muggenbeten te voorkomen, anderzijds chemoprofylaxe; treedt desondanks infectie op, dan dient het gezondheidsrisico te worden beperkt door snelle (diagnostiek en) therapie. Richtlijnen voor chemoprofylaxe zijn niet langer strakke, geografisch bepaalde protocollen, maar meer op de individuele reiziger en reisbestemming toegespitste adviezen. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen enerzijds de kans op malaria (bepaald door reisduur, bestemming en gedrag van de reiziger) en het risico van complicaties (afhankelijk van soort malaria, resistentie tegen chemoprofylactica, immuniteit en medische voorzieningen ter plaatse) en anderzijds de belasting die chemoprofylaxe met zich meebrengt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen