Nieuws

Hoe registreren huisartsen aanhoudende lichamelijke klachten?

Date
25 januari 2022
De registratie van aanhoudende lichamelijke klachten (ALK, voormalig SOLK) is vaak niet eenduidig, waardoor patiënten met ALK lastig te traceren zijn. Leidse onderzoekers gingen daarom na hoe Nederlandse huisartsen deze klachten registreren in het elektronisch patiëntendossier. Wat bleek: bij fictieve casuïstiek kozen de meeste huisartsen voor symptoomcodes (89,3%). Ongeveer de helft van de respondenten vond de huidige dubbelzinnige registratie problematisch en had behoefte aan meer eenduidigheid en scholing in registratie van ALK.