Nieuws

Hoe zat het ook alweer met acute thoracale klachten?

Gepubliceerd
29 september 2022
’s Ochtends vroeg is de kans op een acuut coronair syndroom (ACS) het hoogst. Het is echter niet eenvoudig een ACS vast te stellen op basis van telefonische anamnese alleen. Wat is de beste aanpak als een patiënt belt met acute thoracale klachten (druk, pijn of benauwd gevoel op de borst)? In 2021 publiceerde Huisarts & Wetenschap hierover 2 artikelen. De Internationale Dag van het Hart (29 september) is een mooie aanleiding om deze artikelen er nog eens bij te pakken. Dan is het toevallig ook de Dag van de Triagist.
0 reacties

Patiënten die tussen middernacht en 09.00 uur de huisartsenpost (HAP) bellen met acute thoracale klachten hebben een bijna 2 keer zo hoge kans op een ACS als mensen die op andere tijdstippen bellen. Dat geldt vooral voor mannen, zo blijkt uit een onderzoek van Wouters et al. Dit gegeven is bruikbaar voor telefonische triage op de HAP, maar triage alleen is ontoereikend om alle risico’s in kaart te brengen. Daarom adviseren de onderzoekers om bij acute thoracale klachten zo nodig laagdrempelig een ambulance te sturen.  

Nederlandse Triage Standaard 

Sinds 2011 gebruiken veel HAP’s de Nederlandse Triage Standaard (NTS) als beslishulp voor telefonische triage. Het verhaal van de patiënt past echter vaak niet in de structuur van de NTS, zo merken triagisten. Daardoor wordt hun besluitvorming niet altijd optimaal ondersteund. Zij passen dan 4 strategieën toe: ze bespelen, overschrijven of volgen de NTS, of ze dragen de verantwoordelijkheid van de urgentiebepaling over aan de huisarts. Dat blijkt uit een tweede onderzoek van Wouters et al. Dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor verbetering van de triage.   

Meer weten?  

Lees de artikelen van Wouters et al. er nog eens op na:

Literatuur

  • 1.Wouters LTCM, et al. Sneller een ambulance bij thoracale klachten ’s nachts. Huisarts Wet 2021;64(4):31-4 DOI:10.1007/s12445-021-1075-5.
  • 2.Wouters LTCM, et al. De Groot E. Telefonische triage bij acute thoracale klachten. Huisarts Wet 2021;64(5):41-4. DOI:10.1007/s12445-021-1108-0.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen