Nieuws

Hoe zat het ook alweer met dementie bij oudere migranten?

Gepubliceerd
18 december 2022
Bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond worden vroege signalen van dementie niet altijd herkend en de drempel om naar de huisarts te gaan is hoog. Daar komt nog bij dat de incidentie van dementie bij deze groep toeneemt. Hoe kan de huisarts dementie bij hen vaststellen? H&W publiceerde eerder 2 artikelen over deze problematiek. Ze zijn nog onverminderd actueel.