Nieuws

Hoe zat het ook alweer met dementie bij oudere migranten?

Gepubliceerd
18 december 2022
Bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond worden vroege signalen van dementie niet altijd herkend en de drempel om naar de huisarts te gaan is hoog. Daar komt nog bij dat de incidentie van dementie bij deze groep toeneemt. Hoe kan de huisarts dementie bij hen vaststellen? H&W publiceerde eerder 2 artikelen over deze problematiek. Ze zijn nog onverminderd actueel.
0 reacties

Taal, cultuur en opleidingsniveau maken het vaak lastig dementie vast te stellen bij patiënten met een niet-westerse migratieachtergrond. De veelgebruikte MMSE is niet geschikt voor laagopgeleide patiënten en de NHG-Standaard Dementie adviseert anderstalige patiënten sowieso te verwijzen voor nadere diagnostiek.

RUDAS 

Er zijn echter screeningsinstrumenten die de huisarts kunnen helpen een vermoeden van dementie te onderbouwen. De Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) is speciaal ontwikkeld voor laagopgeleide patiënten met een diverse culturele achtergrond. De Nederlandse versie kan in een klein half uur worden afgenomen door een huisarts of praktijkondersteuner, met behulp van een familielid als tolk.

In de praktijk 

Deze methode is onderzocht in 9 huisartsenpraktijken en geschikt gebleken als screeningstest. Met een sensitiviteit en specificiteit voor dementie van 74% doet de lijst niet onder voor de MMSE en zowel de testafnemers als de patiënten waren tevreden. De RUDAS kan het best worden gebruikt in combinatie met de IQCODE, een informantenvragenlijst voor de familie.

Meer weten? 

Lees het praktische artikel van Vissenberg over de aanpak van dementie bij oudere migranten er nog eens op na. In het onderzoek van Parleviet et al. vindt u extra informatie over de achtergronden en aantallen van deze groeiende groep patiënten. Op 18 december is het Internationale Migrantendag. Leest u even mee?

Literatuur

  • Vissenberg R, et al. Dementie bij oudere migranten. Huisarts Wet 2019;62(6):42-5.
  • Parlevliet JL, et al. Cognitieve achteruitgang bij oudere migranten. Huisarts Wet 2018;61(1):20-5.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen