Nieuws

Hoe zat het ook alweer met mantelzorgers?

Gepubliceerd
10 november 2022
Op 10 november 2022 was het de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. In het hele land worden dan mantelzorgers in het zonnetje gezet, als dank voor de broodnodige zorg die zij verlenen. In 2020 publiceerde H&W 2 interviews waarin de rol van mantelzorgers werd belicht. In het ene interview staat de Academie voor Patiënt en Mantelzorg centraal, in het andere de gezonde werkomgeving.
0 reacties
Mantelzorg
Marion Huijsmans-Bosch (links) en Marion van Mulekom (rechts), initiatiefnemers van de Academie voor Patiënt en Mantelzorg.
© John Klijnen

Mensen wonen steeds langer thuis en velen hebben daarbij medische zorg nodig. Die zorg komt al snel terecht op het bordje van de thuiszorg of de huisarts. Maar wat als de patiënt of zijn mantelzorger die zorg zelf kan uitvoeren? Hiermee houdt de patiënt de regie langer in eigen hand en worden zorgverleners flink ontlast. Dat is het doel van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger, ook wel de Mantelzorgacademie genoemd, van het Maastricht UMC+.  

Mantelzorgacademie 

H&W sprak hierover met Marion Huijsmans-Bosch en Marion van Mulekom, beiden opleidingscoördinator van de academie MUMC+. Zij vertellen dat zowel patiënten als mantelzorgers bij de Mantelzorgacademie instructie kunnen krijgen als zij eenvoudige medische handelingen zelf willen leren. Denk bijvoorbeeld aan ogen druppelen of een injectie geven. Daarnaast behoeven zorginnovaties als e-health-toepassingen trainingen.  

Gedegen ondersteuning 

De Mantelzorgacademie werkt met ervaren verpleegkundigen die patiënten en hun mantelzorgers op veel manieren kunnen bijstaan. Het is echter niet verplicht om mee te doen aan instructies voor zelfzorg, zo betogen Huijsmans-Bosch en Van Mulekom. ‘Als de patiënt niet wil, dan schakelen we thuiszorg voor hem in. Dat doen we ook als onze verpleegkundigen zien dat het aanleren van zorg niet gaat lukken.’ 

Gezonde werkomgeving 

In het andere interview staat een gezonde werkomgeving centraal. Cécile Boot, hoogleraar maatschappelijke participatie en gezondheid, kijkt daarbij ook naar mantelzorgers. Zij ziet een rol weggelegd voor werkgevers. ‘Steeds meer zorg wordt door mantelzorgers gegeven. Omdat juist oudere werknemers vaak mantelzorg verlenen aan hun (schoon)ouders, legt dit extra druk op deze groep. Het is zaak voor werkgevers om er beleid op te ontwikkelen, want een gezonde werkomgeving kan het verschil maken tussen uitvallen of met plezier en energie doorwerken tot het pensioen.’ 

   

Meer weten?

In het kader van de Dag van de Mantelzorg besteden we aandacht aan dit onderwerp. Lees bijvoorbeeld de volgende artikelen nog eens:

Literatuur

  • Marx P. Patiënt en mantelzorger nemen zelf de zorg in handen. Huisarts Wet 2020;63(2):42-3.
  • Van Wijck F, De Kock K. Pleidooi voor een gezonde werkomgeving. Huisarts Wet 2020;63(5):30-2.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen