Nieuws

Hoe zat het ook alweer met mantelzorgers?

Date
10 november 2022
Op 10 november 2022 was het de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. In het hele land worden dan mantelzorgers in het zonnetje gezet, als dank voor de broodnodige zorg die zij verlenen. In 2020 publiceerde H&W 2 interviews waarin de rol van mantelzorgers werd belicht. In het ene interview staat de Academie voor Patiënt en Mantelzorg centraal, in het andere de gezonde werkomgeving.