Nieuws

Hoe zat het ook alweer met mentale zorg voor vluchtelingen?

Date
17 oktober 2022
Met het toegenomen aantal vluchtelingen in Nederland is de kans groot dat huisartsen te maken krijgen met specifieke vluchtelingenproblematiek. Achter psychische klachten gaat bij vluchtelingen vaak existentiële nood schuil. Dat vergt een andere benadering van de klachten dan bij andere patiënten. In 2020 publiceerde H&W al eens een artikel van psychiater Pim Scholte over deze problematiek. Dit artikel gaat in op de rol die huisartsen hierbij kunnen spelen en is onverminderd actueel.