Nieuws

Hoe zat het ook alweer met osteoporose?

Gepubliceerd
20 oktober 2022
Osteoporose komt wereldwijd veel voor en treft vooral ouderen. Dat heeft verschillende gevolgen. Door osteoporose lopen ouderen het risico sneller een been of heup te breken, hetgeen hun leven ernstig kan beperken. Osteoporose kan ook andere gevolgen hebben, zoals hyperkyfose of het ribs-on-pelvissyndroom. H&W publiceerde hierover vorig jaar 2 artikelen. Herkent u deze ziektebeelden? En hoe zou u deze behandelen?
0 reacties

Hyperkyfose (een bochel) is een chronische, irreversibele aandoening. Een van de oorzaken daarvan is osteoporose, maar er is ook een leeftijdsgebonden component. Van de 60-plussers heeft 20 tot 40% een ‘leeftijdsgebonden hyperkyfose’. Deze kan leiden tot pijn, ademhalingsproblemen en een verhoogd valrisico. Het beleid bestaat uit uitleg, oefentherapie en bij ernstige klachten pijnmedicatie.

Ribs-on-pelvissyndroom

Oudere patiënten kunnen ook te maken krijgen met het ribs-on-pelvissyndroom. Deze hinderlijke, soms pijnlijke, aandoening wordt veroorzaakt door inzakking van de wervelkolom, waardoor de onderste ribben in contact komen met de bekkenkam. Het beleid daarbij is niet eenduidig. De behandeling is vooral gericht op beheersing van de pijn. Als de klachten ernstig zijn en persisteren – ondanks orale pijnmedicatie en fysiotherapie – kunt u verwijzing naar een pijnteam overwegen. Als er ook na aanvullend onderzoek twijfel aan de diagnose blijft bestaan, kunt u een neuroloog consulteren.

Kleine kwalen

De artikelen in H&W over hyperkyfose en het ribs-on-pelvissyndroom zijn een bewerking van de gelijknamige hoofdstukken uit Kleine kwalen en alledaagse klachten bij ouderen. Ze zijn praktisch van opzet en hebben de bekende, heldere structuur van de kleine kwalen.

Meer weten?

In het kader van de Wereld Osteoporose Dag op 20 oktober besteden we aandacht aan dit onderwerp. Lees bijvoorbeeld de volgende artikelen nog eens:

Literatuur

  • Bos A, et al. Ribs-on-pelvissyndroom. Huisarts Wet 2021(6);64:56-7.
  • Kruis AL, et al. Hyperkyfose of kromme rug. Huisarts Wet 2021(12);23-4.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen