Wetenschap

Hoeveel tijd kost toepassing van de herziene NHG -Standaard Diabetes Mellitus Type 2?

Gepubliceerd
10 april 2000

Samenvatting

De taken die volgens de herziene NHG-Standaard Diabetes Mellitus Type 2 in de huisartspraktijk moeten worden uitgevoerd, kunnen worden onderscheiden in de zorg voor bekende patiënten, het organiseren van geprotocolleerde zorg, en het opsporen van onbekende patiënten. In dit artikel wordt een beredeneerde schatting gemaakt van de hoeveelheid tijd die daarmee gemoeid is. Toepassing van de herziene standaard kost in het eerste jaar 82 uur (53 uur protocollaire zorg, 16 uur opsporen en 13 uur opzetten van de zorg). In de volgende jaren verdubbelt het aantal bekende diabeten door de opsporing van eerder onbekende patiënten. De totale tijdsbelasting wordt dan 122 uur per jaar. Op basis van deze inventarisatie kan iedere huisarts berekenen hoeveel tijd het uitvoeren van de herziene standaard in de eigen praktijk zal kosten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen