Nieuws

Hogere concentratie oestradiol bij mannen met migraine

Gepubliceerd
16 augustus 2018
Er zijn diverse aanwijzingen dat oestradiol en testosteron invloed kunnen hebben op het ontstaan en de aanvalsfrequentie van migraine bij vrouwen. De invloed van deze geslachtshormonen bij mannen met migraine is echter onbekend. Nederlandse onderzoekers gingen daarom na of de concentraties van oestradiol en testosteron bij mannen met migraine verschilden van mannen zonder migraine. Dat bleek inderdaad het geval bij oestradiol.
0 reacties

De onderzoekers selecteerden 18 mannen met migraine zonder aura en vergeleken deze met 24 mannen van dezelfde leeftijd en met hetzelfde BMI zonder migraine. Om de concentratie van oestradiol en testosteron te bepalen, namen zij in beide groepen verspreid over één dag vier bloedmonsters af. Bij mannen met migraine namen ze vervolgens dagelijks bloed af totdat er weer een migraineaanval optrad. Beide groepen kregen twee vragenlijsten om klachten te rapporteren die passen bij androgeendeficiëntie.

Mannen met migraine hadden vergeleken met de controlegroep een significant hogere concentratie oestradiol. De concentratie van testosteron was in beide groepen vergelijkbaar. In de vragenlijsten rapporteerden mannen met migraine hogere scores die passen bij androgeendeficiëntie. Alleen mannen met prodromale verschijnselen lieten een stijging zien van testosteron en oestradiol voorafgaand aan de migraineaanval, al was de stijging van oestradiol niet significant.

De resultaten van dit onderzoek suggereren dat geslachtshormonen, net als bij vrouwen, een rol kunnen spelen in de etiologie van migraine bij mannen. Toekomstige onderzoeken moeten uitwijzen of schommelingen in hormoonconcentraties samenhangen met bijvoorbeeld de aanvalsfrequentie. In de huidige NHG-Standaard Hoofdpijn is voor hormonale behandeling van migraine geen plaats, behalve als profylaxe bij vrouwen met menstruele migraine zonder aura. Of de bevindingen uit dit onderzoek daadwerkelijk leiden tot nieuwe behandelmogelijkheden voor mannen met migraine moet nog worden afgewacht.

Literatuur

  • Van Oosterhout WPJ, et al. Female sex hormones in men with migraine. Neurology 27 juni 2018. Doi: 10.1212/WNL.0000000000005855.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen