Praktijk

Hoofdpijn [Kennistoets]

Gepubliceerd
1 juli 2022
Toets uw kennis.
0 reacties

1. Onder meer slaapstoornissen, stress en roken zijn risicofactoren voor het ontstaan van medicatieovergebruiks­hoofdpijn (MOH). Wat vormt nog meer een risicofactor?1

a. Cafeïnegebruik

b. Hoog opleidingsniveau

c. Leeftijd onder de 50 jaar

d. Spanningshoofdpijn als primaire hoofdpijn

 

2. Bij gebruik van welke soort acute hoofdpijnmedicatie, naast triptanen, is het risico op ontstaan van MOH het grootst?1

a. Paracetamol

b. NSAID

c. Opioïden

 

3. Bij het staken van acute hoofdpijn­medicatie treden onttrekkingsverschijnselen op, zoals misselijkheid, braken, hartkloppingen, angst en slaapstoornissen. Bij welke soort medicatie duren deze verschijnselen doorgaans het kortst?12

a. Paracetamol

b. NSAID

c. Triptanen

d. Opioïden

 

4. De huisarts heeft bij de heer Van Zanten, 38 jaar, vastgesteld dat er sprake is van MOH die oorspronkelijk begon als spanningshoofdpijn. Hij gebruikt veelvuldig paracetamol en ibuprofen. De huisarts legt uit dat hij moet stoppen met alle pijnmedicatie om van de klachten af te komen. De heer Van Zanten vraagt op welke manier hij moet stoppen. Welk antwoord is juist?12

a. Abrupt stoppen met zowel para­cetamol als ibuprofen.

b. Abrupt stoppen met ibuprofen, na een maand afbouwen van para­cetamol.

c. Abrupt stoppen met ­paracetamol, na een maand afbouwen van ibuprofen.

d. Gelijktijdig afbouwen van paracetamol en ibuprofen.

 

5. De heer Van Zanten vraagt of er andere medicatie is ter ondersteuning van het stopproces. Welk antwoord is juist?1

a. Nee, ondersteunende medicatie wordt niet aangeraden.

b. Ja, ondersteuning met prednison is effectief.

c. Ja, ondersteuning met botuline-A-­injecties is effectief.

 

6. Mevrouw Slingelant, 67 jaar, heeft regelmatig hoofdpijn. Hiervoor slikt zij ongeveer 10 dagen per maand paracetamol. Zij gebruikt verder acetylsalicylzuur, nifedipine en simvastatine. De huisarts overweegt een medicamenteuze oorzaak van de hoofdpijn. Welk middel is in dit geval de vermoedelijke oorzaak van haar hoofdpijnklachten?23

a. Acetylsalicylzuur (bijwerking)

b. Nifedipine (bijwerking)

c. Paracetamol (medicatie­overgebruikshoofdpijn)

d. Simvastatine (bijwerking)

 

7. De huisarts bespreekt met mevrouw Silic, 48 jaar, de onttrekkingsverschijnselen bij het abrupt staken van sumatriptan in verband met MOH. Ze vraagt hoe lang deze klachten meestal aanhouden. Welk antwoord is in dit geval juist?12

a. Een tot 2 dagen

b. Een tot 2 weken

c. Twee tot 4 weken

 

8. Dennis, 8 jaar, komt met zijn moeder op het spreekuur. Hij werd zojuist wakker met heftige hoofdpijn en moest overgeven. Een aantal weken geleden had hij vergelijkbare klachten, die na een paar uur verdwenen. Bij beweging worden de klachten erger. Dennis valt vaak pas laat in slaap en is regelmatig moe. Dennis ziet bleek bij onderzoek, verder zijn er geen bijzonderheden. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose?2

a. Intracranieel proces

b. Migraine

c. Spanningshoofdpijn

 

9. De aios overlegt met haar opleider over Soraya, 11 jaar. Ze kwam op het spreekuur met heftige, stekende hoofdpijn die ze regelmatig krijgt als ze iets kouds eet of drinkt. De klachten houden soms wel 2 minuten aan. De aios denkt aan ijscohoofdpijn, maar vraagt zich af of de duur van de klachten daarbij past en welk beleid is geïndiceerd. Welk antwoord is juist?4

a. Ja, de klachten kunnen tot wel 5 minuten aanhouden. Ze kan Soraya gerustellen.

b. Nee, de duur past niet bij ijscohoofdpijn. Soraya moet worden doorverwezen voor nadere diagnostiek.

De kennistoets is gemaakt door Anne Klijnsma, toetsredacteur. De toets is gebaseerd op onderstaande artikelen. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

Antwoorden

1c, 2c, 3c, 4a, 5a, 6b, 7b, 8b, 9a

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen