Nieuws

Hormonale substitutietherapie niet veilig na borstkanker

Gepubliceerd
10 mei 2004

In Scandinavië is een onderzoek naar de veiligheid van hormonale substitutietherapie (HST) na borstkanker voortijdig gestopt omdat het risico op een recidief in de HST-groep driemaal zo hoog was. Toen de onderzoekers na een interimanalyse besloten het onderzoek te stoppen waren 434 vrouwen ingesloten, en waren er van 345 vrouwen gegevens van de follow-up. De mediaan van de follow-uptijd was 2,1 jaar. Zesentwintig vrouwen in de HST-groep en 7 vrouwen in de controlegroep hadden een recidief of een nieuw geval van borstkanker. De vrouwen in de HST-groep hadden allen nog hormoontherapie en 2 van de 7 vrouwen in de controlegroep hadden ook HST gebruikt. Correctie voor eventuele verstorende variabelen (hormoonreceptorstatus, tamoxifengebruik) liet geen andere uitkomst zien van de RH (relative hazard): 3,5 (95%-BI 1,5-8,1). Parallel aan dit onderzoek liep eenzelfde onderzoek in Stockholm waarvan de resultaten gecombineerd zouden worden met het eerstgenoemde onderzoek. Hier was ook een interimanalyse verricht en de RH was 0,82 (95%-BI 0,35-1,9). De bevindingen uit het eerste onderzoek waren echter ook voor de onderzoekers uit Stockholm aanleiding om te stoppen. Observationeel onderzoek naar het effect van HST na borstkanker suggereerde dat het risico op een recidief gering was. Maar het feit dat HST bij gezonde vrouwen
ook een verhoogd risico geeft op borstkanker moet tot voorzichtigheid nopen bij vrouwen die al eens borstkanker gehad hebben. Een gerandomiseerd onderzoek moest de uitkomst brengen. Omdat het onderzoek voortijdig gestopt is, is de uitkomst minder hard maar het advies om geen HST voor te schrijven bij vrouwen met borstkanker in de anamnese mag niet in de wind geslagen worden. (RD)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen